Đại học An Giang thông báo tổ chức Hội thảo Quốc tế “Giáo dục đại học trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0”


Cập nhật lần cuối vào 15/07/2021

Năm 2019, Trường Đại học An Giang kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển (30/12/1999 – 30/12/2019). Nhân dịp này, nhà trường tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Giáo dục đại học trong cuộc Cách mạng công nghệ 4.0”.

Toàn cầu hóa trong giáo dục và những tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đã đặt ra cho hệ thống giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam nhiều cơ hội và thách thức, đòi hỏi hệ thống GDĐH nước ta phải nhanh chóng đổi mới, hòa nhập, dần tiếp cận với nền giáo dục hiện đại, tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Thực tiễn đã chứng minh rằng, một trong những yếu tố có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến sự phát triển bền vững và sự thịnh vượng của một quốc gia là yếu tố con người, là chất lượng nguồn nhân lực. Một quốc gia muốn tăng trưởng nhanh và ở mức cao thì nhất thiết phải có một hệ thống GDĐH chuẩn mực để kiến tạo nguồn lực lao động đủ kiến thức, kỹ năng và năng lực thực hành nghề nghiệp phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH).

MỤC TIÊU HỘI THẢO: Mục tiêu của hội thảo là tạo ra một diễn đàn mở để các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ nghiên cứu, giảng viên, học viên, sinh viên chia sẻ những kinh nghiệm và thực tiễn về tự chủ GDĐH; quản trị, lãnh đạo và quản lý GDĐH; các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; quản lý nguồn nhân lực; hệ thống đảm bảo chất lượng bên ngoài và bên trong cơ sở GDĐH; các mạng lưới và quan hệ đối ngoại; chương trình đào tạo và phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học… nhằm không ngừng nâng cao chất lượng GDĐH trong cuộc CMCN 4.0.

NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY: Tiếng Việt và Tiếng Anh

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO:
– Thời gian: Thứ Ba ngày 19/11/2019 
– Địa điểm:  TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG – 18 Đường Ung Văn Khiêm – Phường Đông Xuyên – Thành phố Long Xuyên – Tỉnh An Giang

CÁCH THỨC GỬI BÀI
– Tác giả gửi phần tóm tắt và bài viết toàn văn qua Website Hội thảo theo đường link http://conference.agu.edu.vn/sites/edu4/vi/ 
–  hoặc đường link: http://conference.agu.edu.vn/sites/edu4/en/  trước ngày 15/09/2019
– Các bài viết sẽ được thẩm định, biên tập chọn đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo có Mã số ISBN hoặc chọn đăng trong Tạp chí Khoa học Đại học An Giang 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
ThS. Ngô Hồng Pho, Phòng QLKH&ĐTSĐH – điện thoại: 0918888509,
Điện thoại văn phòng: (0296) 625 6565 – Ext: 1712 – Hoặc Email: education4.0@agu.edu.vn

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các viện, các trường, đại học trong nước và quốc tế, các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ nghiên cứu, giảng viên, học viên, sinh viên và những người quan tâm đến Hội thảo trong và ngoài nước tham dự và viết bài tham luận cho Hội thảo.

Các thông tin khác vui lòng xem hình minh họa bên dưới

Tài liệu Hội thảo


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172