Thông báo triệu tập học viên sau đại học tham dự “Hội nghị khoa học Tuổi trẻ Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng lần thứ 1”


Nhà trường đã gửi đến các đơn vị Thông báo Số 191/TB-HIU ngày 25/8/2023 (Thông báo Số 3) về việc tổ chức “Hội nghị khoa học Tuổi trẻ Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng lần thứ 1”, dự kiến ngày 23/3/2024 (thứ Bảy).

Đối tượng bắt buộc tham dự: học viên sau đại học, cán bộ khoa học trẻ (dưới 35 tuổi tính đến 12/2024) và sinh viên của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng; các giảng viên kiêm nhiệm trẻ, giảng viên thỉnh giảng trẻ đang làm việc tại các cơ sở thực hành của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

  1. Đối với học viên sau đại học:
  • Đăng ký tham dự và trình bày báo cáo trực tiếp tại Hội nghị là bắt buộc.
  • Các báo cáo có chất lượng tốt sẽ được Ban Tổ chức lựa chọ đăng trong Tạp chí Số Đặc biệt của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, và sẽ được Hội đồng chấm luận văn cộng điểm thưởng (mức tối đa 1 điểm).
  1. Thời gian đăng ký:
  • Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết 10/10/2023.
  • Thời gian gửi bài toàn văn: 29/12/2023.

Kính đề nghị Viện Đào tạo Sau đại học – Đào tạo liên tục, các Khoa và ngành có đào tạo sau đại học gấp rút triển khai nội dung các thông báo của Ban Tổ chức đến tất cả học viên để đăng ký kịp thời đảm bảo kế hoạch tổ chức Hội nghị.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng QLKH-TCKH (ĐT: 028.7038.3456 – Ext: 3617, Email: rd@hiu.vn), TS. Đỗ Chiếm Tài: 0909723376.

File đính kèm: Thông báo số 251/TB-HIU

Trân trọng./.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172