Phòng Quản lý Khoa học

Sở KH&CN Bình Dương: Mời tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm (Lần 2/2023)

Sở KH&CN Long An: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023 (thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ)

Sở KH&CN Bến Tre: Thông báo số 1024/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Hàn Quốc năm 2023

Sở KH&CN Kiên Giang: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2024

Sở KH&CN Bà Rịa – Vũng Tàu: Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2024

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (theo Quyết định số 1368/QĐ-BKHCN)

Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (theo Quyết định số 1336/QĐ-BKHCN)

Sở KH&CN Ninh Thuận: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (đợt 1) đặt hàng thực hiện từ năm 2023

Sở KH&CN Hậu Giang: Thông báo tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc “Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn đến năm 2030” thực hiện từ năm 2024

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172