Phòng Quản lý Khoa học

Sở KH&CN Trà Vinh: Thông báo số 53/TB-SKHCN ngày 15/01/2020 tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 (Lần 3)

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo số 53/TB-SKHCN ngày15/01/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh về việc tuyển chọn […]

Sở KH&CN Tây Ninh: Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021

Phòng QLKH thông báo đến toàn thể Quý Thầy, Cô trong Nhà trường về Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh […]

Sở KH&CN TP.HCM: Mời đăng ký thực hiện các nhiệm vụ NCKH – phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KH&CN tại TP.HCM năm 2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo của Sở KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh: MỜI ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA […]

Sở KH&CN Đăk Lăk: Thông báo số 06/TB-SKHCN đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Đăk Lăk về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia năm 2020 theo Quyết định số 62/QĐ-BKHCN ngày 15/01/2020

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ […]

Đăng ký đề tài NCKH Giảng viên cấp Trường đợt 1 năm 2020 – 2021

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia năm 2020 theo Quyết định số 49/QĐ-BKHCN ngày 13/01/2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm […]

Sở KH&CN Bà Rịa – Vũng Tàu: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài, DA SXTN năm 2020 của tỉnh (theo Thông báo số 01/TB-SKHCN)

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm […]

Sở KH&CN Cần Thơ: Tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2020 (Đợt 4) theo Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 26/07/2019

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ về việc Tuyển chọn tổ chức và cá nhân […]

Bộ TN&MT: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2020 (Đợt 3) theo Quyết định số 3282/QĐ-BTNMT ngày 25/12/2019

Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) – kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172