Đề tài nckh các cấp

Sở KH&CN Phú Yên: Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022

Sở KH&CN Bến Tre: Thông báo số 1445/TB-SKHCN về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022

Sở KH&CN kon Tum: thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Lần 2)

Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo tuyển chọn lại tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu sản xuất nhựa phân hủy sinh học từ nguồn lignocellulose thải tại Đồng Nai” (lần 2)

Sở KH&CN Vĩnh Long: Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực thúc đẩy chuyển giao, làm chủ công nghệ từ nước ngoài và hình thành nhóm nghiên cứu mạnh năm 2022-2023

Sở KH&CN Lâm Đồng: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

Cục Khoa học công nghệ & Đào tạo: Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022

Sở KH&CN Tp.HCM: mời đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng công cụ quản lý chợ” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Sở KH&CN Ninh Thuận: Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Quỹ Nafosted: Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký đề tài Tiềm năng năm 2021 theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ KH&CN

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172