Thông Báo NCKH

Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai) – theo quyết định số 1279/QĐ-UBND

Thông báo của Sở KH&CN Tỉnh Đồng Nai: Về việc tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh […]

Bộ Công Thương: Mời nộp hồ sơ thực hiện nhiệm vụ năm 2020 theo Dự án của Quyết định Số 2176/QĐ-BCT

Bộ Công Thương thông báo trong ngày 3O/O7/2O19 như sau: Mời nộp hồ sơ tham gia thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Quyết định Số 2144/QĐ-BKHCN

Thông báo của Bộ KH&CN về việc: Chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 2144/QĐ-BKHCN ngày 31/7/2019) Tên nhiệm […]

Sở KH&CN Cần Thơ: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2020 – theo quyết định 1812/QĐ-UBND

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ thông báo trong ngày 3O/O7/2O19: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm […]

Sở KH&CN Hậu Giang: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 theo đề tài

Thông báo của Sở KH&CN Tỉnh Hậu Giang về việc: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019, đề tài “Nghiên cứu […]

Bộ LĐ-TB&XH: Thông báo tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2020

Thông báo của Bộ LĐ-TB&XH về Quyết định số 842: Thông báo tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2020 thực hiện theo […]

Sở KH&CN Trà Vinh: Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bổ sung năm 2020

Thông báo của Sở KH&CN Tỉnh Trà Vinh trong ngày 23/O7 về việc: Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bổ sung năm 2020 Nội dung cụ […]

Sở KH&CN Long An: Thông báo Số 545/TB-SKHCN tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN bổ sung kế hoạch 2019 và kế hoạch 2020

Thông báo của Sở KH&CN Tỉnh Long An về việc: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung kế hoạch năm 2019 […]

Bộ KH&CN – Quỹ NAFOSTED: Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký đề tài tiềm năng 2019 theo Thông tư 40/2014/TT-BKHCN

Thông báo của Bộ KH&CN – Quỹ NAFOSTED: Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký đề tài Tiềm năng năm 2019 theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ […]

Bộ KH&CN: Quyết định Số 1946/QĐ-BKHCN tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình Tìm kiếm và CGCN Nước ngoài đến năm 2020

Thông báo của Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện thuộc Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172