Hội nghị – Hội thảo Trường

Phòng QLKH – HTQT: Tổng kết hoạt động hỗ trợ học sinh Trường Chuyên Trần Đại Nghĩa nghiên cứu khoa học HK2 năm học 2020-2021

 Lượt xem: 146

Chuỗi Seminar Tối ưu hóa và ứng dụng – Chủ đề: “Điều kiện tối ưu cấp 2 trong tối ưu không trơn ” – Ngày 04/04/2021

 Lượt xem: 368

Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Phòng QLKH tổ chức buổi hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH cấp Trường (đợt 3)

 Lượt xem: 514

Phòng QLKH – Tổng kết hoạt động hỗ trợ học sinh Trường Chuyên Trần Đại Nghĩa nghiên cứu khoa học HK1 năm học 2020-2021

 Lượt xem: 527

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức Seminar “Tìm kiếm bản sắc văn hóa của bản thân”

 Lượt xem: 376

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức Seminar chuyên đề “Vaccine ngừa Covid-19”.

 Lượt xem: 249

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức Seminar chuyên đề “Việt Nam học – chiếc cầu nối Việt Nam với thế giới”

 Lượt xem: 256

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức Seminar khoa học – Phương pháp Denovo và Ứng dụng trong hệ thống quản lý

 Lượt xem: 205

CHUỖI SEMINAR “TỐI ƯU HÓA VÀ ỨNG DỤNG” – Topic 2: Equilibrium problems: the existence of solutions (Part 1)- Ngày 22/11/2020

Nhằm mục đích trao đổi học thuật, nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên, nghiên cứu viên trong lĩnh vực toán học, phục vụ cho công tác giảng Read More…

CHUỖI SEMINAR “TỐI ƯU HÓA VÀ ỨNG DỤNG” – Topic 1: An Introduction to Set Optimization Problems – Ngày 18/10/2020

Nhằm mục đích trao đổi học thuật, nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên, nghiên cứu viên trong lĩnh vực toán học, phục vụ cho công tác giảng Read More…

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172