Bộ KH&CN: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2024 (Quyết định số 2086/QĐ-BKHCN và 2088/QĐ-BKHCN)


Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-BKHCN và 2088/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục  nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện 04 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của hoạt động tài trợ nghiên cứu cơ bản từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) giai đoạn 2009- 2023 và đề xuất giải pháp thúc đẩy hiệu quả tài trợ cho nghiên cứu cơ bản của Quỹ giai đoạn đến năm 2030”Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí nhận điều chuyển từ Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp về Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia”, “Nghiên cứu lý luận và thực tiễn xác định chứng cứ về khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng được sử dụng trong đánh giá tính tương tự tới mức gây nhầm lẫn của nhãn hiệu” và “Nghiên cứu sử dụng lịch sử xác lập quyền (prosecution history estoppel) để xác định phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp”.

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính – Lưu trữ, Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17giờ 00 ngày 30/10/2023, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện gửi, chậm nhất là ngày 30/10/2023.

Tệp đính kèm:

– Quyết định số 2086/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2023

– Quyết định số 2088/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2023


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172