Sở KH&CN Kiêng Giang: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2023


Thực hiện Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang thực hiện từ năm 2023, Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang thông báo và kính mời quý tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện các đề tài, dự án KH&CN tỉnh Kiên Giang bắt đầu thực hiện từ năm 2023 theo Quyết định nêu trên.

1. Thành phần hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm 01 bản chính và 19 bản photo (được đóng thành quyển) và thứ tự tài liệu sắp xếp trong mỗi quyển hồ sơ theo như sau:

(i) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện.

(ii) Thuyết minh đề cương.

(iii) Bảng dự trù chi tiết kinh phí thực hiện và bảng phân công lao động.

(iv) Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì; kèm theo văn bản chứng minh năng lực về nhân sự KH&CN (nhân lực trực tiếp tham gia nghiên cứu, nhân lực gián tiếp hỗ trợ về tài chính – kế hoạch,…), cơ sở vật chất, trang thiết bị của tổ chức đăng ký chủ trì và khả năng huy động vốn từ các nguồn khác để thực hiện đề tài, dự án.

(v) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân tham gia thực hiện (có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự).

(vi) Văn bản xác nhận của các tổ chức, cá nhân phối hợp đồng ý tham gia thực hiện (lưu ý phải có văn bản xác nhận của các tổ chức, cá nhân dự kiến triển khai thí điểm, ứng dụng,…).

(vii) Tài liệu liên quan khác bổ sung để làm rõ thêm thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định (nếu có).

2. Nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn:

– Mỗi hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tương ứng với một đề tài, dự án; nếu đăng ký tham gia nhiều đề tài, dự án thì mỗi đề tài, dự án được đóng gói trong một hồ sơ riêng.

– Hồ sơ có niêm phong và ghi rõ bên ngoài: Tên đề tài, dự án (ghi đúng theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND); tên và địa chỉ tổ chức đăng ký chủ trì; họ tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm, số điện thoại và email liên hệ; danh mục tài liệu trong hồ sơ đăng ký.

3. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến trước 17 giờ ngày 05/10/2022.

Xác định thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký được tính theo ngày trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc biên nhận của Phòng Khoa học – Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang (trường hợp nộp trực tiếp).

4. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Khoa học – Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang, số 320 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ bà Lã Ánh Nguyệt, số điện thoại di động: 09090.52233, email: languyet.skhcn@kiengiang.gov.vn.

5. Tài liệu liên quan: Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND; Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND; Quyết định số 2032/QĐ-UBND và các mẫu biểu lập hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn xem file kèm theo.

Tệp đính kèmHo so dang web – TB tuyen chon DM 2023.rar


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172