Sở KH&CN Ninh Thuận: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (đợt 1) đặt hàng thực hiện từ năm 2023


Tiếp nhận Thông báo số 441/TB-VPĐP-KHTC&GS ngày 22/6/2023 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (đợt 1) đặt hàng thực hiện từ năm 2023.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chuyển Thông báo này đến các đơn vị có tên trên để biết và gửi hồ sơ đăng ký tuyển chọn theo yêu cầu về Văn phòng Điều phối Trung ương

Thời điểm kết thúc nhận hồ sơ: Trước 17h ngày 25/8/2023.

Địa chỉ: Tầng 2 nhà B9, trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thông báo đến các đơn vị để triển khai thực hiện./.
(Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ trực tiếp đ/c Nguyễn Văn Thiết, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; điện thoại 0968.221.886)

File đính kèm thông báo:

 2302.pdf  441.pdf  505.PDF  86.pdf


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172