Thông báo: Tuyển chọn lại tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021.


Cập nhật lần cuối vào 25/05/2021

Thông báo tuyển chọn lại tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021
Đề tài: “Xây dựng phần mềm truyền thông nội bộ ứng dụng tại cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh” (lần 3).
Tham khảo thêm chi tiết tại đây

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 157

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172