Chuỗi Seminar Tối ưu hóa và ứng dụng – Chủ đề: “Điều kiện tối ưu cấp 2 trong tối ưu không trơn ” – Ngày 04/04/2021


Cập nhật lần cuối vào 09/09/2021

Nhằm mục đích trao đổi học thuật, nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên, nghiên cứu viên trong lĩnh vực toán học, phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng tại Việt Nam, đồng thời nâng cao vị thế của Nhà trường trong cộng đồng nghiên cứu học thuật của khu vực phía Nam, Nhà trường thông báo về việc tổ chức Chuỗi Seminar khoa học “Tối ưu hóa và Ứng dụng" với chủ đề “Điều kiện tối ưu cấp 2 trong tối ưu không trơn", cụ thể như sau:

– Thời gian: 9h15 sáng Chủ Nhật, ngày 04/04/2021.
– Địa điểm: Phòng 15.7 – 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh.

* Đơn vị tổ chức: Bộ môn Toán, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Bộ môn Tối ưu-Hệ thống, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh.

* Thành phần tham dự: Giảng viên, các nhà khoa học ngành Toán và các ngành liên quan từ nhiều Trường Đại học phía Nam.

* Chủ trì: GS.TSKH Phan Quốc Khánh, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
* Báo cáo viên: TS. Nguyễn Minh Tùng,
Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

* Nội dung báo cáo:

-Thảo luận cách tiếp cận trên không gian nền với các công cụ chính là nón tiếp xúc và đạo hàm theo hướng. Đây là cách tiếp cận truyền thống để thiết lập các điều kiện tối ưu bậc hai. Ưu điểm của nó là việc tính toán các đối tượng trong không gian nền không quá phức tạp.

-Với cách tiếp cận không gian đối ngẫu, giới thiệu các khái niệm chính là nón pháp tuyến, dưới vi phân và đối đạo hàm và áp dụng để thiết lập điều kiện tối ưu cấp hai. Gần đây, tiếp cận theo không gian đối ngẫu dường như thu hút nhiều sự quan tâm nghiên cứu hơn. 

-Đề cập đến các nội dung liên quan tới điều kiện tối ưu như các khái niệm khác nhau về nghiệm trong tối ưu vector, định tính ràng buộc, và chính quy metric, v.v. 

* Đăng ký tham gia
Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết 12h00 thứ Sáu, ngày 02/04/2021.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172