Phòng Quản lý Khoa học

Sở KH&CN Kiên Giang: Thông báo đề xuất đề tài/dự án tham gia Chương trình KH&CN của CMCN 4.0 từ năm 2021

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang: Về việc kêu gọi đề xuất đề tài/dự án tham gia Chương trình KH&CN […]

Sở KH&CN Hậu Giang: Thông báo đề xuất đề tài/dự án tham gia Chương trình KH&CN của CMCN 4.0 từ năm 2021

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Hậu Giang: V/v tiếp nhận đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng […]

Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án Chương trình KH&CN của CMCN 4.0 từ năm 2021

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai: về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình […]

Sở KH&CN Đăk Nông: Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án Chương trình KH&CN của CMCN 4.0 từ năm 2021

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Đăk Nông: về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình […]

Cục Sở hữu Trí tuệ: Thông báo tuyển chọn thực hiện dự án thuộc Chương trình Phát triển Tài sản Trí tuệ thực hiện từ năm 2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc […]

Sở KH&CN Bà Rịa – Vũng Tàu: Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu KH&CN CMCN lần thứ 4 năm 2020

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng chuyển đến Quý Thầy, Cô thông báo của Sở KH&CN Bà Rịa – Vũng Tàu: Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên […]

Sở KH&CN Bến Tre: Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án Chương trình KH&CN của CMCN 4.0 từ năm 2021

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Bến Tre: về việc việc mời đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương […]

Bộ KH&CN: Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình trọng điểm cấp quốc gia đến năm 2025 – Mã số KC-4.0/19-25 (5 nhiệm vụ)

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy, Cô thông báo của Bộ KH&CN về việc: tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định Số 2860/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2019)

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định Số 2809/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2019)

Thực hiện Quyết định số 2809/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172