Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia theo Quyết định số 644/QĐ-BKHCN ngày 12/03/2020


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 644/QĐ-BKHCN ngày 12/3/2020), như sau:
– Thực hiện Quyết định số 644/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị làm sạch bề mặt chi tiết cơ khí bằng công nghệ laser sợi quang”

2. Phương thức tuyển chọn
tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Hồ sơ nhiệm vụ tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

4. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ).
Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 19 tháng 5 năm 2020, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 19 tháng 5 năm 2020.

Tệp đính kèm:
Quyết định số 644/QĐ-BKHCN ngày 12/3/2020
Phụ lục Quyết định số 644/QĐ-BKHCN ngày 12/3/2020

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 89

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172