Phòng Quản lý Khoa học

Cục Sở hữu Trí tuệ: Thông báo tuyển chọn thực hiện dự án thuộc Chương trình Phát triển Tài sản Trí tuệ thực hiện từ năm 2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc […]

Sở KH&CN Bà Rịa – Vũng Tàu: Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu KH&CN CMCN lần thứ 4 năm 2020

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng chuyển đến Quý Thầy, Cô thông báo của Sở KH&CN Bà Rịa – Vũng Tàu: Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên […]

Sở KH&CN Bến Tre: Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án Chương trình KH&CN của CMCN 4.0 từ năm 2021

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Bến Tre: về việc việc mời đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương […]

Bộ KH&CN: Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình trọng điểm cấp quốc gia đến năm 2025 – Mã số KC-4.0/19-25 (5 nhiệm vụ)

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy, Cô thông báo của Bộ KH&CN về việc: tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định Số 2860/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2019)

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định Số 2809/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2019)

Thực hiện Quyết định số 2809/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định Số 2802/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2019)

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy, Cô Thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định Số 2752/QĐ-BKHCN ngày 24/9/2019)

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ KH&CN: về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN […]

Bộ NN&PTNT: Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia thực hiện năm 2021

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) về việc: “Thông báo kêu gọi đề xuất đề […]

Hội thảo “Phương pháp Steam trong giáo dục Mầm non” tại HIU

Trong ngày thứ Bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2019, tại Hội trường Beethoven, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, TP.HCM […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172