Đề tài nckh các cấp

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn Chương trình Dự án Hợp tác HEI-ICI 2020-2024 giữa Phần Lan và các nước đang phát triển

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việcTuyển chọn Chương trình Dự án hợp tác HEI-ICI 2020-2024 giữa Phần Lan và các nước đang phát triển như sau:  1. Thông […]

Bộ KH&CN: Hai thông báo tuyển chọn thực hiện các đề tài cụ thể – theo QĐ Số 1843/QĐ-BKHCN và QĐ Số 1791/QĐ-BKHCN

Thông báo của Bộ KH&CN: đối với 2 Thông báo về việc Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các Đề tài cụ thể như sau: 1. Quyết […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN quốc gia năm 2020 (Quyết định Số 1854/QĐ-BKHCN)

Thông báo của Bộ KH&CN: Tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN quốc gia năm 2020 (Quyết định số 1854/QĐ-BKHCN ngày 28/6/2019) […]

Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo Số 1136/TB-SKHCN về việc tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019

Thông báo của Sở KH&CN Tỉnh Đồng Nai: V/v Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019, như link […]

Bộ Công Thương: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động quốc gia

Thông báo của Bộ Công Thương: V/v Thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ năm 2020 thuộc Chương trình hành động quốc gia về sản xuất […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định Số 1646/QĐ-BKHCN ngày 13/6/2019

Thông báo của Bộ KH&CN: Về việc Tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 1646/QĐ-BKHCN ngày 13/6/2019) […]

Bộ KH&CN: Thông báo “Nghị định thư giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Kinh tế & Năng lượng CHLB Đức (Chương trình ZIM)”

Thông báo của Bộ KH&CN về việc “Nghị định thư giữa Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Bộ Kinh tế & Năng lượng CHLB Đức (Chương trình ZIM)” như […]

Bộ KH&CN: Thông báo của về “Nghị định thư Chương trình Hợp tác Nghiên cứu chung Việt Nam – Đức về “Kinh tế Sinh học” năm 2019”

Thông báo của Bộ KH&CN về việc “Nghị định thư Chương trình Hợp tác Nghiên cứu chung Việt Nam-Đức về “Kinh tế Sinh học” năm 2019”  như link sau: NGHỊ ĐỊNH THƯ […]

Sở KH&CN Khánh Hòa: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2019 (lần 2)

Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa (Sở KH&CN) triển khai danh mục các nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình KH&CN tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020; bắt đầu […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Dự án 1, 2 chương trình quốc gia

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc: Dự án 1 “Xây dựng và áp dụng tiêu […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172