Bộ KH&CN: Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư năm 2020 với Hàn Quốc


Cập nhật lần cuối vào 05/06/2020

1. MỤC TIÊU: Trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc, ký năm 1995, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST) và Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc (MSIT) (dưới đây được gọi là các Bên) khởi động Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2020-2023.
Hai Bên thông báo để các nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu hai nước gửi đề xuất các đề tài hợp tác nghiên cứu chung nhằm mục đích khuyến khích sự hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

2. LĨNH VỰC HỢP TÁC: Các đề tài hợp tác phải thuộc một trong 4 (bốn) lĩnh vực sau, các đề tài thuộc các lĩnh vực khác sẽ không được xem xét: (chi tiết xem link đính kèm)
– Công nghệ thông tin
– Công nghệ sinh học
– Công nghệ khí hậu
– Công nghệ nano

3. YÊU CẦU CHUNG:
Về phía Hàn Quốc: Thông báo này mở cho các nhà nghiên cứu theo quy định bởi Luật pháp Hàn Quốc.
Về phía Việt Nam: Thông báo này mở cho các tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và tổ chức, cá nhân khác có liên quan được quy định bởi pháp luật Việt Nam.

4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI:
Về phía Hàn Quốc:
– Về nguyên tắc, mỗi đề tài có thời gian thực hiện 3 năm với đánh giá hàng năm để quyết định việc thực hiện đề tài năm tiếp theo.
– Một bên có thể yêu cầu ngừng tài trợ cho năm tiếp theo với các lý do xác đáng như kết quả nghiên cứu không đạt hoặc sử dụng nguồn tài trợ nghiên cứu sai mục đích.
– Báo cáo và đánh giá kết quả: Chủ nghiệm đề tài phải nộp các báo cáo trung hạn trước thời điểm kết thúc giai đoạn thực hiện đề tài hàng năm và các báo cáo cuối cùng sau khi đề tài kết thúc.
Về phía Việt Nam
Đề tài có thời gian thực hiện 3 năm với đánh giá hàng năm để quyết định việc thực hiện đề tài ở năm tiếp theo.

Yêu cầu cụ thể đối với nhiệm vụ Nghị định thư
Nhiệm vụ Nghị định thư cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia theo các quy định hiện hành của Bộ Khoa học và Công nghệ, cũng như đáp ứng các điều kiện theo thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nghị định thư. Ưu tiên những đề xuất có tính đột phá, những công nghệ tiên tiến. Ưu tiên những nhiệm vụ mà hai đối tác đã có quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả.
Yêu cầu về sản phẩm của nhiệm vụ Nghị định thư
Các sản phẩm của nhiệm vụ NĐT phải là các sản phẩm đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới. Các sản phẩm của nhiệm vụ cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia với các sản phẩm dạng I, dạng II và dạng III:
– Sản phẩm dạng I phải là những sản phẩm tiên tiến, có chỉ tiêu kỹ thuật rõ ràng.
– Sản phẩm dạng II ưu tiên những quy trình công nghệ tiên tiến.
– Sản phẩm dạng III gồm ít nhất 01 bài báo đăng trên tác tạp chí thuộc danh mục Web of Science, 2 bài báo trên các tạp chí có uy tín trong nước do quỹ Nafosted ban hành. Đào tạo được ít nhất 01 thạc sĩ hoặc góp phần đào tạo tiến sĩ (theo hướng luận văn tốt nghiệp thực hiện theo các nội dung của hợp tác nghị định thư).

5. NỘP ĐỀ XUẤT
THỜI GIAN NỘP: Từ 27/04/2020 đến 25/06/2020.
Về phía Hàn Quốc: Các đề xuất phải được tải lên mạng của Quỹ Nghiên cứu Quốc gia (NFR), địa chỉ: http://ernd.nrf.re.kr.
Về phía Việt Nam: Yêu cầu về nộp hồ thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.
Hồ sơ điện tử nộp trực tuyến theo địa chỉ: http://stm.most.gov.vn và bản gốc nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Thời gian đóng thông báo: 17h00 ngày 25/6/2020 (phía Việt Nam)
18h00 ngày 25/6/2020 (phía Hàn Quốc)

6. SỐ LƯỢNG VÀ KINH PHÍ CHO CÁC ĐỀ TÀI ĐƯỢC LỰA CHỌN
04 đề tài sẽ được lựa chọn để MSIT và MOST đồng cấp kinh phí. Các đề tài được lựa chọn sẽ được hai Bên cùng cấp kinh phí trong khả năng tài chính hàng năm của mình.
Về phía MSIT Hàn Quốc: Mỗi đề tài trong từng lĩnh vực (tổng cộng 4 đề tài) sẽ được lựa chọn cho năm 2020. Kinh phí cho mỗi đề tài được tài trợ là 40.000.000 KRW (xấp xỉ 40.000 USD)/đề tài/năm.
Về phía Việt Nam: Sau khi nhận được thông báo, chủ nhiệm đề tài được lựa chọn trong Chương trình hợp tác hoàn thiện hồ sơ và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ để thẩm định kinh phí theo quy định tại Điều 16, Thông tư 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.

7. ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN ĐỀ TÀI
Tại thời điểm đóng Thông báo này, tất cả các đề xuất đề tài nhận được sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ. Chỉ các đề xuất được cả hai Bên cho là hợp lệ mới được tiếp tục đưa ra xem xét đánh giá.
Chủ nhiệm đề tài Việt Nam đã có thời gian học và nhận bằng ThS./TS. tại Hàn Quốc, hồ sơ đề xuất nhiệm vụ Nghị định thư được điểm cộng khi đánh giá.
Quy trình đánh giá được thực hiện theo quy định của mỗi nước.

8. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phía Việt Nam
Chị Tô Mai Trinh
Phó Trưởng phòng Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ
Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 84-4. 39448901;
Fax: 84-4. 39439987;
E-mail: tomaitrinh@gmail.com

Phía Hàn Quốc
Ms. Jihye Shin
Nghiên cứu viên, Phòng Hợp tác quốc tế
Quỹ Nghiên cứu quốc gia Hàn Quốc
E-mail : sophie1207@nrf.re.kr

Tệp đính kèm:
– Mẫu thuyết minh nhiệm vụ Nghị định thư
– Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019
– Phụ lục Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019
– Quyết định 3543/QĐ-BKHCN ngày 26/11/2019
– Call for Proposals Vietnam – Korea 2020
– Application Form

Phòng Quản lý Khoa học.


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172