Chào mừng đến với Phòng Đào tạo đại học

Chức năng

Phòng Đào tạo đại học là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu, đồng thời là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ về công tác đào tạo đại học; thực hiện việc xây dựng, phát triển, quản lý các chương trình đào tạo chính quy ở bậc đại học; đảm bảo quá trình tổ chức đào tạo của Trường được vận hành đúng theo các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

Nhiệm vụ

Liên hệ

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172