Liên kết quốc tế

HIU dành 340 chỉ tiêu cho chương trình liên kết quốc tế

Chương trình đào tạo ‘liên kết quốc tế’ cùng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực với khả năng làm việc ở mọi nơi trên thế giới với chuyên môn […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172