Olympic Pháp luật

Đội thi Khoa Kinh tế – Quản lý – Luật chiến thắng trong cuộc thi Olympic Pháp luật 2020

Olympic Pháp luật 2020 – Diễn đàn trao đổi pháp luật của sinh viên HIU

Từ 91 đội dự thi với 450 thí sinh, trải qua 2 vòng thi loại và bán kết trực tuyến, ngày 03/1/2021 tại Hội trường Beethoven (Trường Đại học Quốc […]

“Olympic pháp luật mở rộng – Năm 2020”, chính thức khởi động

Cuộc thi “Olympic Pháp luật mở rộng”, năm 2020 do Đoàn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Quận Đoàn Bình Thạnh tổ chức, cho dành cho sinh viên […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172