Tiến sĩ Vũ Gia Phong

GIẢNG VIÊN KHOA Y
Email phongvg@hiu.com , giaphongvu@berkeley.edu
Điện thoại 028.7308.3456 bấm phím 3430
  • Tiến Sĩ Hóa Sinh        Viện Đại Học California, Berkeley   GPA:  9 / 4.0 ( 9.75/10  )                                2009-2014
  • Cử nhân khoa học Vi Sinh           Viện Đại Học California, Berkeley    GPA: 3.5 / 4.0 ( 8.5/10 )            2007-2009
   • SAT : 1410/1600 (Toán: 800/800 – hơn 99% số ứng viên, Anh: 610/800 (hơn 83% số ứng viên còn lại) )
   • GRE : 1480 (Math: 790 – hơn 93% số ứng tuyển, Anh: 690- hơn 96% số ứng tuyển)
   • MCAT: 39 (hơn 99.5% số ứng tuyển )

Chuyên môn: Vi sinh, Vi khuẩn học, Virus học, Bệnh truyền nhiễm, Sinh học phân tử và tế bào, Di truyền và Hóa sinh.
Môn giảng dạy: các lớp lý thuyết và thực hành về Sinh học, Vi sinh, Sinh học Phân tử và Tế bào, Di truyền học và Hóa sinh.

Phần Thưởng Luận Án Tiến Sĩ Xuất Sắc của Văn Phòng Chủ Tịch Viện Đại Học California 2013-2014
Học bổng được trao cho chỉ 4 nghiên cứu sinh ở Berkeley với nghiên cứu có ảnh hưởng lớn mỗi năm.Tiền thưởng trị giá $ 25.000 và người nhận được miễn học phí và các chi phí khác.
Giải bổng toàn phần sau đại học của Viện Đại Học California 2009-2014
Học bổng của viện đại học California – Berkeley (University of California, Berkeley) bao gồm khoảng $30 000/năm cho tiền học và các chi phí liên quan đến học tập khác $2000USD tháng để chi tiêu. Học bổng được trao cho các sinh viên xuất sắc để khuyến khích các sinh viên nghiên cứu sau đại học và đạt học vị cao hơn.
Giải thưởng của bộ môn Hóa Sinh 2009-2014
Học bổng của bộ môn được trao cho các sinh viên xuất sắc nhất bộ môn, học bổng trị giá $5000 USD mỗi năm học. Ngoài ra còn được miễn học phí và sinh hoạt phí.
Giải thưởng nghiên cứu mùa hè của Đại học California, Berkeley 2008-2009
Giải thưởng được trao để tăng cơ hội nghiên cứu cho sinh viên đại học xuất sắc cam kết theo đuổi sự nghiệp trong khoa học. Giải thưởng có trị giá $ 9.000 và một vài ưu đãi khác

Giáo Sư Tiến Sĩ  Fenyong Liu
Giáo sư về bệnh truyền nhiễm
Chủ tịch chương trình Cao Học bộ môn Hóa Sinh
Trường Y tế Công cộng Đại học California, Berkeley, California
Điện Thoại: +1(510) 643-2436
E-Mail: liu_fy@berkeley.edu
Giáo sư Tiến Sĩ George F. Sensabaugh, Jr.
Giáo Sư Cao Học
Giáo sư Danh Dự Khoa học Pháp y và Khoa học Y sinh
Giáo sư Khoa học Pháp y và Khoa học Y sinh (Danh dự)
Điện Thoại: +1 (510) 642-1271
E-Mail: SENSABA@berkeley.edu
Giáo Sư Tiến Sĩ Daniel A. Portnoy Ph.D.
Edward E. Penhoet Chủ tịch xuất sắc về sức khỏe cộng đồng toàn cầu và các bệnh truyền nhiễm.
Giáo sư Hóa sinh, Sinh lý học và Sinh học cấu trúc
Được bầu làm thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (Hoa Kỳ)
Trường Y tế Công cộng Đại học California, Berkeley, California
Điện Thoại: +1 (510) 643-3925
E-Mail: portnoy@berkeley.edu
Giáo Sư Sangwei Lu
Giáo sư về bệnh truyền nhiễm
Trường Y tế Công cộng Đại học California, Berkeley, California
Phone: +1(510)643-4986
E-Mail: sangwei@berkeley.edu

1: Feng L, Sheng J, Vu GP, Liu Y, Foo C, Wu S, Trang P, Paliza-Carre M, Ran Y,Yang X, Sun X, Deng Z, Zhou T, Lu S, Li H, Liu F. Human cytomegalovirus UL23 inhibits transcription of interferon-γ stimulated genes and blocks antiviral interferon-γ responses by interacting with human N-myc interactor protein. PloS Pathog. 2018 Jan 29;14(1):e1006867. doi: 10.1371/journal.ppat.1006867.eCollection 2018 Jan. PubMed PMID: 29377960; PubMed Central PMCID: PMC5805366.
2: Li W, Sheng J, Xu M, Vu GP, Yang Z, Liu Y, Sun X, Trang P, Lu S, Liu F. Inhibition of Murine Cytomegalovirus Infection in Animals by RNase P-Associated External Guide Sequences. Mol Ther Nucleic Acids. 2017 Dec 15;9:322-332. doi: 10.1016/j.omtn.2017.10.007. Epub 2017 Oct 16. PubMed PMID: 29246310; PubMed Central PMCID: PMC5684469.
3: Sun X, Chen W, He L, Sheng J, Liu Y, Vu GP, Yang Z, Li W, Trang P, Wang Y, Hai R, Zhu H, Lu S, Liu F. Inhibition of human cytomegalovirus immediate early gene expression and growth by a novel RNase P ribozyme variant. PLoS One. 2017 Oct 23;12(10):e0186791. doi: 10.1371/journal.pone.0186791. eCollection 2017. PubMed PMID: 29059242; PubMed Central PMCID: PMC5653336.
4: Liu MY, Liu J, Lai W, Luo J, Liu Y, Vu GP, Yang Z, Trang P, Li H, Wu J. Characterization of enterovirus 71 infection and associated outbreak of Hand, Foot, and Mouth Disease in Shawo of China in 2012. Sci Rep. 2016 Dec 12;6:38451. doi: 10.1038/srep38451. PubMed PMID: 27941929; PubMed Central PMCID: PMC5150535.
5: Liu J, Shao L, Trang P, Yang Z, Reeves M, Sun X, Vu GP, Wang Y, Li H, Zheng C, Lu S, Liu F. Inhibition of herpes simplex virus 1 gene expression and replication by RNase P-associated external guide sequences. Sci Rep. 2016 Jun 9;6:27068. doi: 10.1038/srep27068. PubMed PMID: 27279482; PubMed Central PMCID: PMC4899697.
6: Yang Z, Vu GP, Qian H, Chen YC, Wang Y, Reeves M, Zen K, Liu F. Engineered RNase P ribozymes effectively inhibit human cytomegalovirus gene expression and replication. Viruses. 2014 Jun 13;6(6):2376-91. doi: 10.3390/v6062376. PubMed PMID: 24932966; PubMed Central PMCID: PMC4074932.
7: Vu GP,Yang Z, Gong H, Xia C, Chen YC, Liu F, Wu J, Lu S. Engineered externalguide sequences are highly effective in inhibiting gene expression and replication of hepatitis B virus in cultured cells. PLoS One. 2013 Jun 12;8(6):e65268. doi: 10.1371/journal.pone.0065268. Print 2013. PubMed PMID: 23776459; PubMed Central PMCID: PMC3680410.
8: Zeng W, Vu GP, Bai Y, Chen YC, Trang P, Lu S, Xiao G, Liu F. Rnase P-associated external guide sequence effectively reduces the expression of human CC-chemokine receptor 5 and inhibits the infection of human immunodeficiency virus 1. Biomed Res Int. 2013;2013:509714. doi: 10.1155/2013/509714. Epub 2012 Dec 27. PubMed PMID: 23509733; PubMed Central PMCID: PMC3591226.
9: Xia C, Chen YC, Gong H, Zeng W, Vu GP, Trang P, Lu S, Wu J, Liu F. Inhibition of hepatitis B virus gene expression and replication by ribonuclease P. Mol Ther. 2013 May;21(5):995-1003. doi: 10.1038/mt.2013.37. Epub 2013 Mar 12. PubMed PMID: 23481322; PubMed Central PMCID: PMC3666634.
10: Zeng W, Chen YC, Bai Y, Trang P, Vu GP, Lu S, Wu J, Liu F. Effective inhibition of human immunodeficiency virus 1 replication by engineered RNase P ribozyme. PLoS One. 2012;7(12):e51855. doi: 10.1371/journal.pone.0051855. Epub 2012 Dec 26. PubMed PMID: 23300569; PubMed Central PMCID: PMC3530568.
11: Jiang X, Gong H, Chen YC, Vu GP, Trang P, Zhang CY, Lu S, Liu F. Effective inhibition of cytomegalovirus infection by external guide sequences in mice. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Aug 7;109(32):13070-5. doi: 10.1073/pnas.1201620109.Epub 2012 Jul 23. PubMed PMID: 22826233; PubMed Central PMCID: PMC3420183.
12: Gong H, Vu GP, Bai Y, Chan E, Wu R, Yang E, Liu F, Lu S. A Salmonella small non-coding RNA facilitates bacterial invasion and intracellular replication by modulating the expression of virulence factors. PLoS Pathog. 2011 Sep;7(9):e1002120. doi: 10.1371/journal.ppat.1002120. Epub 2011 Sep 15. PubMed PMID: 21949647; PubMed Central PMCID: PMC3174252.
13: Bai Y, Gong H, Li H, Vu GP, Lu S, Liu F. Oral delivery of RNase P ribozymes by Salmonella inhibits viral infection in mice. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 Feb 22;108(8):3222-7. doi: 10.1073/pnas.1014975108. Epub 2011 Feb 7. PubMed PMID: 21300908; PubMed Central PMCID: PMC3044408.
14: Kim K, Yang E, Vu GP, Gong H, Su J, Liu F, Lu S. Mass spectrometry-based quantitative proteomic analysis of Salmonella enterica serovar Enteritidis protein expression upon exposure to hydrogen peroxide. BMC Microbiol. 2010 Jun 8;10:166. doi: 10.1186/1471-2180-10-166. PubMed PMID: 20529336; PubMed CentralPMCID: PMC2897801.
15: Bai Y, Li H, Vu GP, Gong H, Umamoto S, Zhou T, Lu S, Liu F. Salmonella-mediated delivery of RNase P-based ribozymes for inhibition of viral gene expression and replication in human cells. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010 Apr 20;107(16):7269-74. doi: 10.1073/pnas.0912813107. Epub 2010 Apr 1. PubMed PMID: 20360564; PubMed Central PMCID: PMC2867731.
16: Gong H, Vu GP, Bai Y, Yang E, Liu F, Lu S. Differential expression of Salmonella type III secretion system factors InvJ, PrgJ, SipC, SipD, SopA and SopB in cultures and in mice. Microbiology. 2010 Jan;156(Pt 1):116-27. doi:10.1099/mic.0.032318-0. Epub 2009 Sep 17. PubMed PMID: 19762438; PubMed Central
PMCID: PMC2889428.

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172