Phòng Quản lý Khoa học

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định Số 2802/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2019)

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy, Cô Thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định Số 2752/QĐ-BKHCN ngày 24/9/2019)

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ KH&CN: về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN […]

Bộ NN&PTNT: Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia thực hiện năm 2021

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) về việc: “Thông báo kêu gọi đề xuất đề […]

Hội thảo “Phương pháp Steam trong giáo dục Mầm non” tại HIU

Trong ngày thứ Bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2019, tại Hội trường Beethoven, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, TP.HCM […]

Sở KH&CN Trà Vinh: Thông báo tuyển chọn hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 (Lần 3)

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa […]

Bộ NN&PTNT: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ Môi trường thực hiện năm 2020 theo Quyết định Số 3493/QĐ-BNN-KHCN ngày 10/9/2019

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn tổ chức thực hiện nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (Danh mục nhiệm […]

Bộ TN&MT: Thông báo số 86/TB-BTNMT tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp bộ năm 2019

Thực hiện Quyết định số 2257/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học […]

Sở KH&CN Phú Yên: Thông báo số 94/TB-SKHCN tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2020

Thông báo số 94/TB-SKHCN V/v nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo quyết định số 2606/QĐ-BKHCN ngày 9/9/2019)

Thực hiện Quyết định số 2606/QĐ-BKHCN ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để […]

Hội thảo Quốc gia “Sự hài lòng của người dân với các dịch vụ giáo dục: kinh nghiệm thế giới và Việt Nam” của trường ĐHSP Huế – dự kiến 24/11/2019

Phòng Quản lý Khoa học kính gửi đến Quý Thầy/Cô Thông báo của Trường Đại học Sư phạm Huế về việc: Tổ chức Hội thảo Quốc gia “Sự hài lòng của người dân […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172