Đề tài nckh các cấp

Sở KH&CN Long An: Thông báo Số 545/TB-SKHCN tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN bổ sung kế hoạch 2019 và kế hoạch 2020

Thông báo của Sở KH&CN Tỉnh Long An về việc: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung kế hoạch năm 2019 […]

Bộ KH&CN – Quỹ NAFOSTED: Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký đề tài tiềm năng 2019 theo Thông tư 40/2014/TT-BKHCN

Thông báo của Bộ KH&CN – Quỹ NAFOSTED: Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký đề tài Tiềm năng năm 2019 theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ […]

Bộ KH&CN: Quyết định Số 1946/QĐ-BKHCN tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình Tìm kiếm và CGCN Nước ngoài đến năm 2020

Thông báo của Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện thuộc Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài […]

Sở KH&CN Vĩnh Long: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH năm 2019-2020 cấp tỉnh – QĐ Số 1756/QĐ-UBND

Thông báo của Sở KH&CN Tỉnh Vĩnh Long: Thông báo về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học năm […]

Bộ KH&CN: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đề xuất đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ từ 2020

Thông báo của Bộ KH&CN như link sau: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn Chương trình Dự án Hợp tác HEI-ICI 2020-2024 giữa Phần Lan và các nước đang phát triển

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việcTuyển chọn Chương trình Dự án hợp tác HEI-ICI 2020-2024 giữa Phần Lan và các nước đang phát triển như sau:  1. Thông […]

Bộ KH&CN: Hai thông báo tuyển chọn thực hiện các đề tài cụ thể – theo QĐ Số 1843/QĐ-BKHCN và QĐ Số 1791/QĐ-BKHCN

Thông báo của Bộ KH&CN: đối với 2 Thông báo về việc Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các Đề tài cụ thể như sau: 1. Quyết […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN quốc gia năm 2020 (Quyết định Số 1854/QĐ-BKHCN)

Thông báo của Bộ KH&CN: Tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN quốc gia năm 2020 (Quyết định số 1854/QĐ-BKHCN ngày 28/6/2019) […]

Sở KH&CN Đồng Nai: Thông báo Số 1136/TB-SKHCN về việc tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019

Thông báo của Sở KH&CN Tỉnh Đồng Nai: V/v Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019, như link […]

Bộ Công Thương: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động quốc gia

Thông báo của Bộ Công Thương: V/v Thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ năm 2020 thuộc Chương trình hành động quốc gia về sản xuất […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172