PGS. TS. Nguyễn Thị Nga


Thông tin chung


  • Giảng viên, Bộ môn Huyết Học

  • Đơn vị: Khoa Xét Nghiệm Y Học

  • Địa chỉ: 120 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

  • Chức vụ: Trưởng bộ môn

  • Email: ngant@hiu.vn

Học vấn


  • Tốt nghiệp Đại học  Ngành học: Sinh học. Năm 1976.  Nơi đào tạo: Đại Học Sư phạm Vinh 
  • Tốt nghiệp Thạc Sĩ  Ngành học: Di truyền. Năm 1978 – Đại học Sư phạm Hà Nội 1
  • Tốt nghiệp Tiến sĩ Ngành học: Công nghệ Sinh học – Di truyền học. Năm 1989 – Viện HLKH Liên Xô
  • Phó giáo sư Ngành Sinh học – Di truyền học. Năm 2010

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172