TS. BS. Phạm Văn Hậu

TS. BS. Phạm Văn Hậu

Scopus  –  Scholar

Thông tin chung


 • Đơn vị: Khoa Y, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: 120 Hòa Bình, Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM
 • Chức vụ: Giảng Viên
 • Email: haupv@hiu.vn
 • Blog cá nhân: phamvanhau.jimdo.com

Môn giảng dạy


 • Dịch tễ học
 • Thống kê Y – sinh học
 • Phương pháp nghiên cứu Y học

Học vấn


 • Chứng chỉ “dịch tễ học thực địa". Bộ Y tế, WHO và US CDC (2009-2011)
 • Tiến sĩ Y học – Dịch tễ học. Viện Vệ sinh Dich tễ Trung Ương (2003-2008)
 • Thạc sĩ Y học – Bệnh truyền nhiễm, Học viện Quân Y, (1996-1998)
 • Bác sĩ Y khoa, Trường Đại Học Tây Nguyên, Việt Nam (1998-1991)

Kinh nghiệm công tác


 • 2019 đến nay: Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
 • 2017: Friends for International Tuberculosis Relief
 • 2013-2017: Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh
 • 2013: South Asia Field Epidemiology and Technology Network
 • 2012: World Health Organization in Viet Nam
 • 1999-2011: Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Tây Nguyên
 • 1992-1996: Trung tâm y tế huyện Krông Bông, Tỉnh Đak Lak

Sách xuất bản


 • 1. Phạm Văn Hậu, Bùi Văn Trường và cộng sự. An toàn sinh học phòng xét nghiệm. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2006. (Sách được xuất bản với sự tài trợ của WHO)
 • 2. Phạm Văn Hậu. Tài liệu hướng dẫn sử dụng HealthMapper 4.1. Nhà xuất bản Y học 2005. (Sách được xuất bản với sự tài trợ của WHO).
 • 3. Đặng Tuấn Đạt và Phạm Văn Hậu. Bệnh dịch hạch: Dịch tễ học, giám sát và phòng chống. Nhà xuất bản y học 2003

Nghiên cứu


Quản lý và đánh giá cơ sở dữ liệu về bệnh truyền nhiễm gây dịch ở Gia Lai bằng phần mềm bản đồ và hệ thống thông tin địa lý, 2006-2008. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Sở Khoa Học và Công Nghệ Tỉnh Gia Lai. Chủ nhiệm đề tài

Ứng dụng phần mềm HealthMapper trong quản lý 24 bệnh truyền nhiễm gây dịch tại Đắk Lắk, 2006-2008. Đề tài nghiên cứu Khoa học – Công nghệ Tỉnh Dak Lak. Chủ nhiệm đề tài

Incidence rate and KAP factors related to acute diarrhea of children under 5 years of age in remote communes of Gia Lai province, Vietnam. Đề tài do Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tài trợ. Chủ nhiệm đề tài

A community-based surveillance system for avian influenza, influenza-like illness and dengue/dengue hemorrhagic fever. Funded by the Asian Development Bank (ADB) Regional Pooled Fund of the Greater Mekong Sub-Region Communicable Diseases Control Project (GMS CDC Project). Thành viên tham gia

Kinh nghiệm giảng dạy


 • Đại học: Dịch tễ học; Giám sát phòng chống các bệnh truyền nhiễm;
 • Sau đại học: Thống kê Y- Sinh học
 • Giảng dạy khác:

– Khóa đào tạo dịch tễ học thực địa ngắn hạn (3 tuần) của Cục Y tế Dự Phòng, Bộ Y tế

–  Khóa đào tạo dịch tễ học thực địa dài hạn (2 năm) của Cục Y tế Dự Phòng, Bộ Y tế; Module: Giám sát dịch tễ học, thống kê y học, viết bài báo khoa học …

– Module “Y tế công cộng" trong Chương trình đào tạo Dịch tễ học Thú y ứng dụng (AVET).

Tạp chí khoa học quốc tế:

 1. Hau Van Pham, Uyen Thi Ngoc Phan and Anh Nguyen Quynh Pham.  Meteorological factors associated with hand, foot and mouth disease in a Central Highlands province in Viet Nam: an ecological study.   Western Pac Surveill Response J. 2019 Dec;10(4):18-23.
 2. Hoang Quoc Cuong, Ho Xuan Nguyen, Pham Van Hau, Nguyen Le Khanh Ha, Phan Trong Lan, Anthony Mountsd and Tran Minh Nhu Nguyen.  Gap in measles vaccination coverage among children aged 9 months to 10 years in Ho Chi Minh City, Viet Nam, 2014.  Western Pac Surveill Response J. 2019 Dec;10(4):39-45
 3. Hau Van Pham, Tuan N.A Hoang, Hao T Duong, Lan T Phan, Uyen T.N. Phan, Nguyen X. Ho and Cuong Q. Hoang.   Clinical characteristics of hand, foot and mouth disease in daklak province, Vietnam and associated factors of severe cases.   Virusdisease. 2017 Dec;28(4):430-433.
 4. Le Thi Thanh Xuan, Pham Van Hau, Do Thi Thu and Do Thi Thanh Toan.  Estimates of meteorological variability in association with dengue cases in a coastal city in northern Vietnam: an ecological study.  Glob Health Action 2014, 7: 23119.
 5. Ngoc TB Nguyen, Hau V Pham, Cuong Q Hoang, Tien M Nguyen, Long T Nguyen, Hung C Phan, Lan T Phan, Long N Vu, Nguyen N Tran Minh.   Epidemiological and Clinical Characteristics of Children Who Died from Hand, Foot and Mouth Disease in Vietnam, 2011. BMC Infectious Diseases 2014, 14:341.
 6. Hau V Pham, Huong T.M Doan, Thao TT Phan and Nguyen N Tran Minh.   Ecological factor associated with dengue fever in a central highlands Province, Vietnam.   BMC Infectious Diseases 2011;11:172.
 7. Hau V Pham, Dat T Dang, Nguyen N Tran Minh, Nguyen D Nguyen and Tuan V Nguyen.   Correlates of environmental factor and human plague: an ecological study in Vietnam.   International Journal of Epidemiology Dec 2009;38(6):1663-1641

Hội Nghị Khoa học Quốc tế:

 1. Nguyen X. Ho, Cuong Q. Hoang, Thao T.T. Nguyen, Julie Wendling, Hung C. Phan, An N. Nguyen, Lam T. Ta, Hau V. Pham, Nguyen M.N., Lan T. Phan. Household transmission of hand, foot and mouth disease in Dong Thap Province, Viet Nam. 8th Southeast Asia and Western Pacific Bi-regional TEPHINET Scientific Conference. Siem Reap, Cambodia, 20 Nov – 2 Dec, 2016.
 2. Hau Van Pham, Uyen Thi Ngoc Phan and Anh Nguyen Quynh Pham. Meteorological Factors Associated with Hand, Foot and Mouth Disease in a Central Highlands Province, Vietnam: An Ecological Study. International Conference on Emerging Infectious Diseases in Atlanta, Georgia, US, August 24-26, 2015, Board 419.
 3. Nguyen Thi Thanh Huong, H. Nguyen, T. Chu, Phu D. Tran and Hau V. Pham. Epidemiology of human rabies in Vietnam. The TEPHINET 7th Bi-regional Scientific Conference in Da Nang, Vietnam, 11-14 Nov, 2013.
 4. Nguyen Le Manh Hung, D. Dang, Hau V. Pham, Lan T. Phan, N. Tran Minh and Long Vu. Surveillance of Hosts and Vectors of Plague in a Plague Endemic Area in Vietnam. The TEPHINET 7th Bi-regional Scientific Conference in Da Nang, Vietnam, 11-14 Nov, 2013.
 5. Cuong Q. Hoang, Nguyen X. Ho, Vu T. Nguyen, Quang C. Luong, Huu N. Tran, Lan T. Phan, Hau V. Pham, Nguyen N. Tran Minh and Khoa T. Dang. Influence of climate on Dengue Fever in Ho Chi Minh City, Vietnam. The TEPHINET 7th Bi-regional Scientific Conference in Da Nang, Vietnam, 11-14 Nov, 2013.
 6. Hau Pham, V Nguyen, T Phan, Dat Dang, N Tran Minh. Effect of Climate Factors on Occurrence of Diarrhea in Dak Lak Province, Vietnam, 2004-2010. Oral presentation at the TEPHINET 6th Bi-Regional Scientific Conference in Bali, Indonesia, November 8-12, 2011.
 7. Hau Pham. Influenza-Like Illness Seasonality and its Association with Meteorological Variation in Dak Lak province, Vietnam, 2004-2009. Oral presentation at the TEPHINET 6th Global Scientific Conference, South Africa 13-17 December, 2010.
 8. Hau V Pham, H.T.M. Doan, N.N. Tran Minh. Climate Factors, Mosquito Larval Indices and Dengue Fever Incidence in the Central Highlands Region, Vietnam, 2004-2008. Abstract book, p90. Oral presentation at the TEPHINET 5th Bi-Regional Scientific Conference in Seoul, Korea from November 2 – 6, 2009.
 9. Pham Van Hau, Dang T.D., Tran Minh N.N and Nguyen V.T. Correlates of Rodent Flea, Climate and Human Plague: an Ecologic Study in Vietnam. Oral presentation at the 2008 European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology (ESCAIDE). Berlin, 19 – 21 November, 2008. Abstract book, p 41.
 10. Pham Van Hau, Nguyen Thai et al. Death cases due to infectious diseases at 3 province hospitals of the western highlands, Vietnam, from 1991 to 2000. Public Health Science Bulletin 2002;2:30. Proceedings of The 1st Laos-Vietnam-Cambodia symposium Health Research to Promote the quality of preventive Medicine; Vientiane, Laos P.D.R. 16-17 December, 2002.

Bài báo trong nước

 1. Phạm Văn Hậu, Phạm Thị Như Hảo.  Kiến thức, thái độ và thực hành sử dụng kháng sinh của sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021.  Tạp chí Y học dự phòng 2021;31(8):102-108. (KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE OF ANTIBIOTIC USE AMONG STUDENTS AT VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY, 2021)
 2. Phạm Văn Hậu, Lê Cẩm Tiên, Trần Viết Hoàng.  Sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ y tế tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Quân Y 175, năm 2020Tạp chí Y học dự phòng 2021;31,2:83-88. (PATIENT SATISFACTION WITH THE QUALITY OF MEDICAL SERVICES AT THE FACULTY OF TRADITIONAL MEDICINE, MILITARY HOSPITAL 175 IN 2020)
 3. Trần thi Thanh Tuyền, Phạm Văn HậuThực trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân và một số yếu tố liên quan của sinh viên một trường cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020Tạp chí Y học dự phòng 2020;30,6:98-104.  (KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE OF ANTIBIOTIC USE AMONG STUDENTS AT VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY, 2021)
 4. Hoàng Quốc Cường, Hồ Xuân Nguyên, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phan Công Hùng, Nguyễn Ngọc Ấn, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Bình An, Phạm Văn Hậu, Phan Trọng Lân.  Đặc điểm dịch tễ và xét nghiệm bệnh Tay chân miệng trong hộ gia đình tại Đồng Tháp, Việt Nam, 2014. Tạp chí Y học dự phòng. 2017;  Tập 27;11(120):120-128. (EPIDEMIOLOGY AND LABORATORY OF HAND FOOT AND MOUTH DISEASE IN HOUSEHOLD IN DONG THAP PROVINCE, VIETNAM, 2014)
 5. Nguyễn Tấn Phước, Huỳnh Ngọc Vân Anh và Phạm Văn Hậu. Kiến thức về HIV/AIDS-thái độ kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS của học sinh trường PTTH Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai. Journal of Medicine in Ho Chi Minh City 2015. XIX,1:27-34.
 6. Phan Trọng Lân, Nguyễn Vũ Thượng, Hồ Vĩnh Thắng, Phan Công Hùng, Võ Ngọc Quang, Nguyễn Thị Phương Lan, Hoàng Anh Thắng, Vũ Thị Quế Hương Nguyễn Thanh Long, Hoàng Quốc Cường, Hồ Xuân Nguyên và Phạm Văn Hậu.  Đặc điểm dịch tễ vụ dịch sởi tại khu vực phía nam Việt Nam, 2013 – 2014.  Tạp chí Y học dự phòng 2014;XXIV, (152):20-27.  (DESCRIPTION OF SURVEILLANCE EPIDEMILOGOGY IN SOUTHERN REIGION OF VIETNAM, 2013 – 2014)
 7. Phạm Thọ Dược, Bùi Đức Dương, Nguyễn Thị Thu Yến, Nguyễn Hoàng Long và Phạm Văn Hậu. Tỷ lệ đồng nhiễm HIV/ Lao và một số yếu tố liên quan ở nhóm nghiện chích ma túy tại Đắk Lắk, 2011. Tạp chí Y học dự phòng 2014, XXIV,2 (151):34-38
 8. Phạm Thọ Dược, Bùi Đức Dương, Nguyễn Thị Thu Yến, Nguyễn Hoàng Long, Phạm Văn Hậu. Hiệu quả can thiệp dự phòng HIV/AIDS ở nhóm nghiện chích ma túy tại Đắk Lắk, 2011 – 2012. Tạp chí Y học dự phòng 2014, XXIV, (150) 2014:34-38
 9. 16 Tô Cẩm Nhung, Hoàng Quốc Cường, Cao Hữu Nghĩa, Nguyễn Minh Ngọc, Phan Tư Nghĩa, Phạm Văn Hậu, Nguyễn Vũ Quang Ân, Hồ Xuân Nguyên, Vũ Thị Quế Hương, Phan Trọng Lân, Trần Minh Như Nguyện, Hoàng Khánh Hằng. Nghiên cứu tình hình đáp ứng miễn dịch đối với vắc xin viêm gan siêu vi B ở người đã tiêm đủ ba mũi vắc xin được theo dõi tại phòng khám Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Y học dự phòng 2013, XXIII, 10(146):261-264
 10. Đặng Thị Như Hằng, Lương Chính Thiên, Nguyễn Thị Vân, Trần Thanh Hoài, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Bình, Phạm Văn Hậu, Phan Trọng Lân. Thực trạng kiến thức, thực hành về phòng chống bệnh dại của học sinh và đánh giá hiệu quả sau khi triển khai truyền thông tại 2 trường trung học cơ sở tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2012. Tạp chí Y học dự phòng 2013, XXIII, 5 (141):59-65
 11. Phạm Văn Hậu, Phan Thị Thanh Thảo, Trần Minh Như Nguyện và Phan Trọng Lân. Mối liên quan giữa khí hậu và bệnh cúm ở Dak Lak. Tạp chí Y học dự phòng 2010;117(9):24-29.
 12. Phạm Văn Hậu, Hồ Thị Trà và Phan Trọng Lân. Tình hình tiêm chủng trẻ em dưới 1 tuổi tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, 2005 – 2009. Tạp chí Y học dự phòng 2010; XX; 9(117); 50-55.
 13. Phạm Văn Hậu, Phạm Thọ Dược, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Tử Minh Tiến, Đoàn Thị Mỹ Hương và cs. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc tiêu chảy cấp của trẻ em dưới 5 tuổi tại một số cộng đồng ở khu vực Tây Nguyên. Tạp chí y học thực hành 2005;523:72-77
 14. Đặng Tuấn Đạt và Phạm Văn Hậu. Tình hình bệnh dịch hạch trên thế giới và Việt Nam. Tạp chí Y học Thảm họa và Bỏng 2004;3:13-19.
 15. Phạm Văn Hậu và cs. Tìm hiểu một số yếu tố tiên lượng bệnh nhân dịch hạch ở Bệnh viện tỉnh Đắc Lắc và Gia Lai từ năm 1990-1998. Tạp chí Y học thực hành 2000,386:166-169.

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172