Ths: Lâm Thái Lan Anh


Thông tin chung


  • Giảng viên, Bộ Môn Huyết Học

  • Đơn vị: Khoa Xét Nghiệm Y Học

  • Địa chỉ: 120 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

  • Email: Anhltl@hiu.vn

Học vấn


  • Tốt nghiệp  cử nhân:  University of West of England năm 2016 chuyên ngành Biological Sciences

  • Tốt nghiệp Thạc sĩ:   University of the West of England  năm 2017 chuyên ngành Biomedical Sciences

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172