TS. Mai Nguyệt Thu Hồng


Thông tin chung


  • Giảng viên. Bộ môn Vi Sinh

  • Đơn vị: Khoa Xét Nghiệm Y Học

  • Địa chỉ: 120 Hòa Bình. Phường Hòa Thạnh. Quận Tân Phú, TP.HCM

  • Chức vụ: Phó Khoa Xét nghiệm

  • Email: hongmnt@hiu.vn

Học vấn


  • Tiến sĩ Y Học. Trường Đại Y Dược TP. HCM (Năm tốt nghiệp 1998)

  • Chuyên Khoa Cấp 1 Vi Sinh. Trường Đại Y Dược TP. HCM (Năm tốt nghiệp 1993)

  • Sư phạm Tiếng Anh. Bằng Đại Học 2 (Năm tốt nghiệp 2014)

  • Bác Sĩ  Y Khoa,Trường Đại Y Dược TP. HCM (Năm tốt nghiệp 1984)

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172