TS. Nguyễn Phú Hải


Thông tin chung


  • Giảng viên, Bộ môn Vi Sinh

  • Đơn vị: Khoa Xét Nghiệm Y Học

  • Địa chỉ: 120 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

  • Chức vụ: Trưởng bộ môn

  • Email: hainp@hiu.vn

Học vấn


  • Tốt nghiệp Cử nhân Sinh học phân tử – Trường Đại học Đại học Rennes 1 năm 2008
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ Hóa sinh – Trường Đại học Đại học Rennes 1 năm 2010
  • Tốt nghiệp Tiến sĩ – Sinh học phân tử và tế bào – Đại học Bretagne Occidental, Pháp năm 2014

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172