Thông Báo NCKH

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo nghị định thư với Hoa Kỳ (theo quyết định số 2560/QĐ-BKHCN ngày 5/9/2019)

Căn cứ Quyết định số 2560/QĐ-BKHCN ngày 05/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định […]

Bộ KH&CN: Thông báo đề xuất đề tài/dự án hợp tác quốc tế về KH&CN theo Nghị định thư giữa Việt Nam – Trung Quốc

THÔNG BÁO: KÊU GỌI ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI/DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KH&CN THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ GIỮA VIỆT NAM – TRUNG QUỐC 1. Mục tiêu: Nhằm triển […]

Bộ TN&MT: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp bộ năm 2019

Thực hiện Quyết định số 2132/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và […]

Thông báo cập nhật các Công trình NCKH của Giảng viên-CBNV từ 01/01/2018 đến 31/12/2019

Căn cứ theo thông báo số 95/TB-HIU, để phục vụ cho việc thống kê và cập nhật thông tin khoa học công nghệ của Nhà trườngtrong giai đoạn từ O1/O1/2O18 đến 31/12/2O19 và chuẩn bị […]

Sở KH&CN Tiền Giang: Thông báo xây dựng thuyết minh thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh triển khai năm 2019 – 2020 (15/8/2019)

Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa […]

Ủy ban Dân tộc: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp bộ năm 2020 (Thông báo Số 65/TB-UBDT)

Ngày 15/8/2019, Ủy ban Dân tộc ban hành Thông báo số 65/TB-UBDT về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học […]

Đại học An Giang thông báo tổ chức Hội thảo Quốc tế “Giáo dục đại học trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0”

Năm 2019, Trường Đại học An Giang kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển (30/12/1999 – 30/12/2019). Nhân dịp này, nhà trường tổ chức Hội thảo khoa học […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo quyết định số 2307/QĐ-BKHCN ngày 20/8/2019)

Căn cứ Quyết định số 2307/QĐ-BKHCN ngày 20/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc […]

Sở KH&CN An Giang: Thông báo số 822 về việc tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 – 2020 (15/08/2019)

Căn cứ Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 – 2020 Thực hiện quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo số 822 tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019-2020. Cụ thể như sau: Danh Mục Nhiệm Vụ Khoa Học Và Công Nghệ […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư với Hàn Quốc (theo Quyết định Số 2326, 2327 và 2328/QĐ-BKHCN ngày 13/8/2019)

Căn cứ Quyết định số 2326/QĐ-BKHCN, 2327/QĐ-BKHCN, 2328/QĐ-BKHCN ngày 13/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172