Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo nghị định thư với Hoa Kỳ (theo quyết định số 2560/QĐ-BKHCN ngày 5/9/2019)


Căn cứ Quyết định số 2560/QĐ-BKHCN ngày 05/09/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Hoa Kỳ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020 (Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm).
Theo đó, nhiệm vụ được đề cập là “Nghiên cứu biến động của Hệ sinh thái rừng tự nhiên và đa dạng sinh học thông qua ô mẫu định vị ở miền Nam Việt Nam

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:
1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư. Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.
3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 06/11/2019.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2560/QĐ-BKHCN ngày 5/9/2019

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 201

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172