Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư với CHLB Đức trong kế hoạch năm 2020 (theo quyết định số 2258/QĐ-BKHCN ngày 08/8/2019)


Cập nhật lần cuối vào 06/03/2020

Căn cứ Quyết định số 2258/QĐ-BKHCN ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020 (Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm),

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư. Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

 • Có 4 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu KH&CN theo Nghị định thư thuộc 2 Lĩnh vực:
  • Lĩnh vực Phát triển đô thị bền vững:
   • Giao thông tương lai: mô hình và giải pháp cho phát triển đô thị hiện đại.
   • Quy hoạch giao thông vận tải và đô thị bền vững hướng tới sức khỏe cộng đồng.” (Thí điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh)
   • Nghiên cứu tích hợp hệ thống điện mặt trời áp mái tại đô thị của Việt Nam nhằm phát triển hệ thống năng lượng bền vững.
  • Lĩnh vực Y tế:
   • Xây dựng mô hình dược lý và sàng lọc thuốc giảm đau có định hướng với đích là thụ thể opioid.

3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 09/10/2019.

Tệp đính kèm:

Quyết định số 2258/QĐ-BKHCN ngày 08/8/2019 (.pdf)

Quyết định số 2258/QĐ-BKHCN ngày 08/8/2019 (.doc)

Phụ lục Quyết định số 2258/QĐ-BKHCN ngày 08/8/2019 (.doc)

 

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 272

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172