Sở KH&CN Hậu Giang: Thông báo đề xuất đề tài/dự án tham gia Chương trình KH&CN của CMCN 4.0 từ năm 2021


Cập nhật lần cuối vào 17/06/2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN tỉnh Hậu Giang: V/v tiếp nhận đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, thực hiện năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 để tạo ra các sản phẩm trong sản xuất – kinh doanh và dịch vụ; hỗ trợ đổi mới và triển khai mô hình quản trị, sản xuất – kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên và quan trọng theo định hướng chuyển đổi số, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25.

Để triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình KC-4.0/19-25 thực hiện từ năm 2021, Bộ KH&CN kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ từ các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN, viện nghiên cứu, trường đại học trên cả nước, cụ thể:

1. Các đề xuất cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, sản phẩm đã được ban hành tại Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của Bộ KH&CN (Quyết định này được đăng tải tại mục “Văn bản chỉ đạo, điều hành” trên cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN www.most.gov.vn), trong đó ưu tiên:

– Các đề xuất của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh.

– Các đề xuất có sự phối hợp giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN, đặc biệt các công ty khởi nghiệp sáng tạo nhằm hỗ trợ, hoàn thiện công nghệ; đồi mới và triển khai mô hình quản trị, sản xuất – kinh doanh trong các lĩnh vực ưu tiên và quan trọng.

– Các đề xuất có sự đặt hàng và tài trợ từ doanh nghiệp.

– Các đề xuất có sản phẩm có thể triển khai ứng dụng trực tiếp trong đời sống, có sự lan tỏa trong xã hội.

– Các đề xuất nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 nằm trong Danh mục của Quyết định số 3685/QĐ-BKHCN ngày 03/12/2018 của Bộ KH&CN.

– Các đề xuất có đăng ký sở hữu trí tuệ, sáng chế;

2. Các đề xuất sẽ được tiếp nhận theo 3 nhóm nội dung thuộc khung chương trình KC-4.0/19-25 như sau:

Nhóm 1Nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 (Trí tuệ nhân tạo – Artificial Intelligence, Chuỗi khối- Blockchain, Phân tích dữ liệu lớn- Big data analytics, Internet kết nối vạn vật- Internet of Things, Mạng di động thế hệ 5 – 5th Generation Mobile Network, Rô bốt- robot, Điện toán đám mây- cloud computing … để tạo ra các sản phẩm trong sản xuất – kinh doanh và dịch vụ như: y tế, du lịch, tài chính – ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và chế tạo, giáo dục – đào tạo và dạy nghề, giao thông, xây dựng, thông tin – truyền thông, tài nguyên – môi trường, quốc phòng, an ninh.

Nhóm 2Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và hạ tầng số làm nền tảng, phục vụ phát triển và ứng dụng công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0.

Nhóm 3Nghiên cứu các mô hình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và triển khai mô hình quản trị, sản xuất kinh doanh của các tổ chức, các doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên và quan trọng theo định hướng chuyển đổi số, thích ứng với cuộc CMCN lần thứ 4.

3. Ngoài ra, các đề xuất cần có địa chỉ ứng dụng các kết quả do đề tài/dự án tạo ra; cam kết hỗ trợ hoàn thiện, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng trực tiếp trong đời sống, kinh tế, xã hội. Tổ chức, cơ quan ứng dụng sản phẩm của đề tài/dự án được đề xuất cần có đủ uy tín và năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả sản phẩm tạo ra.

4. Mẫu đề xuất nhiệm vụ theo quy định tại Phụ lục của Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (có thể tải từ cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN www.most.gov.vn).

5. Thời gian nhận đề xuất: từ 8 giờ ngày 01/10/2019 đến 17 giờ ngày 30/11/2019 (các nhiệm vụ sẽ triển khai từ năm 2021).

6. Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Bản in được gửi qua đường công văn đến địa chỉ:

Bộ KH&CN, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị xem tại trang web của chương trình theo địa chỉ:
http://www.vpct.gov.vn/Home.html hoặc
Liên hệ với bà Võ Thị Lan AnhVụ Công nghệ cao, Bộ KH&CN, 113 Trần Duy Hưng, cầu Giấy, Hà Nội;
điện thoại: (024) 3556 0699; email: vtlanh@most.gov.vn.

Chí Cường (Phòng QLKH – Sở KH&CN tỉnh Hậu Giang)
Cell phone: 0989 973 169 / 0786 96 29 29 – Email = chicuonghaugiang@gmail.com

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng thông báo


Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172