Sở KH&CN An Giang: Thông báo số 822 về việc tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 – 2020 (15/08/2019)


Căn cứ Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 – 2020

Thực hiện quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo số 822 tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019-2020. Cụ thể như sau: Danh Mục Nhiệm Vụ Khoa Học Và Công Nghệ Cấp Tỉnh Năm 2019-2020

I. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2019.

II. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

2.1 Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, gồm 02 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 01 bản điện tử được ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu), được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong, bên ngoài ghi rõ:
(1) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
(2) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ;
(3) Họ tên của cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ;
(4) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

2.2 Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, bao gồm: → Danh sách các Mẫu liệt kê bên dưới  – trong FILE NÀY
(1) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì; 
(2) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Mẫu 06-ĐĐK);
(3) Thuyết minh đề tài (Mẫu 07-TMĐTCN đối với đề tài khoa học và công nghệ; Mẫu 08-TMĐTXH đối với đề tài khoa học xã hội);
(4) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì (Mẫu 11-LLTC);
(5) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Mẫu 12-LLCN);
(6) Văn bản xác nhận ứng dụng kết quả nghiên cứu dự kiến của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh An Giang (Mẫu 50-GĐN);
(7) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện (nếu có) (Mẫu 13-PHNC);
(8) Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (nếu có); 
(9) Bảng báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm (nếu có).

2.3. Lưu ý: Hồ sơ được xem là hợp lệ bắt buộc phải có các thành phần từ (1) đến (6); phải nộp đúng thời hạn (căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi hoặc dấu văn thư nhận nếu gửi trực tiếp) và các biểu mẫu phải đáp ứng yêu cầu phù hợp về thể thức và nội dung.
Hồ sơ không hợp lệ sẽ không được xem xét tuyển chọn và không gửi trả lại.

III. Nơi nhận hồ sơ:
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang.

Các  files  biểu  mẫu  liên  quan  được  đăng  trên  website  có  địa  chỉ: http://sokhcn.angiang.gov.vn/, mục Hoạt động KH&CN hoặc tham khảo theo link 
Kết quả tuyển chọn sẽ được đăng trên website có địa chỉ đã nêu trên thay cho văn bản thông báo đến từng đơn vị, cá nhân dự tuyển.
Mọi chi tiết cần thiết xin liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, điện thoại: (0296) 385 4662 hoặc email theo địa chỉ: qlkhag@gmail.com

Danh sách 5 Nhiệm vụ:
1. Nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm tái cơ cấu tỉnh An Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập
2. Nghiên cứu phát triển và xây dựng mô hình địa du lịch tại tỉnh An Giang
3. Nghiên cứu thực trạng chuyển dịch lao động (sự di dân) từ nông thôn An Giang đến thành thị và các tỉnh khác; và ảnh hưởng của nó đến tình trạng học sinh bỏ học và an sinh xã hội tỉnh An Giang
4. Nghiên cứu xây dựng quy trình ương cá tra nâng cao tỷ lệ sống và chất lượng con giống quy mô hàng hóa
5. Nghiên cứu chọn tạo giống xoài đặc hữu phục vụ xuất khẩu tại tỉnh An Giang

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 215

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172