Sở KH&CN tỉnh An Giang: Thông báo Số 1126/TB-SKHCN đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020-2021 (24/10/2019)


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh An Giang Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020-2021.

Theo đó, Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;

Nhằm xây dựng Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020-2021 góp phần phát triển kinh tế – xã hội tỉnh An Giang, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang thông báo đến các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, Viện, Trường, các doanh nghiệp và các tổ chức khoa học và công nghệ những nội dung sau:

1. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc của các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Hướng đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

a) Ưu tiên các đề xuất có sự đặt hàng và đối ứng từ doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp sáng tạo.

b) Ưu tiên tập trung nghiên cứu phát triển 08 nhóm sản phẩm nông nghiệp đã được quy hoạch (lúa – gạo, nấm ăn – nấm dược liệu, cây dược liệu, cây ăn quả, rau màu, chăn nuôi, thủy sản và hoa kiểng);

c) Tập trung thực hiện nghiên cứu, phát triển:

– Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh An Giang giai đoạn 2020 – 2025;

– Nghiên cứu phát triển du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025;

– Nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025;

– Nghiên cứu phát triển dược liệu và y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025;

– Nghiên cứu phát triển bền vững các vùng sinh thái tỉnh An Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu giai đoạn 2020-2025;

– Nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025;

– Định hướng nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh An Giang theo hướng là một trong những trung tâm về nông nghiệp, giáo dục đào tạo, y tế và du lịch tầm nhìn đến năm 2030.

d) Ứng dụng khoa học và công nghệ vào lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến, trong đó, tập trung nghiên cứu hoàn thiện, phát triển các quy trình công nghệ sản xuất nhằm nâng cao nâng suất, chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm, tạo các sản phẩm có giá trị gia tăng và có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Trên cơ sở đề xuất đặt hàng của các đơn vị và cá nhân, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang sẽ tổng hợp danh mục, thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xét chọn và trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 – 2021.

3. Những đề xuất của đơn vị hoặc cá nhân cần nêu đầy đủ các nội dung của biểu mẫu Phụ lục và gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ An Giang, có 02 dạng:

a) Cá nhân đề xuất theo biểu mẫu Phụ lục 1.

b) Đơn vị đề xuất theo biểu mẫu Phụ lục 2.

Các files biểu mẫu nêu trên được đăng trên website có địa chỉ http://sokhcn.angiang.gov.vn/, mục Tin vắn – hoặc tham khảo tại:

https://www.khcnpy.gov.vn/wp-content/uploads/2018/12/Phu_luc_Bieu_mau_QDD51_2018.doc

Thời gian nhận đề xuất: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/02/2020.

Văn bản đề xuất gởi về Sở Khoa học và Công nghệ An Giang (thông qua Phòng Quản lý khoa họcvà đồng thời gửi kèm thêm file đề xuất (định dạng *.doc hoặc *.docx) qua địa chỉ email: qlkhag@gmail.com để giúp thuận lợi cho việc tổng hợp và đề phòng thất lạc qua đường bưu điện.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang

Địa chỉ: số 269A Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 0296.3854.662 hoặc 0296.3953.990

Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) – trân trọng thông báo 

 Lượt xem: 101

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172