Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư với CHLB Đức thực hiện năm 2020 theo Quyết định số 1861/QĐ-BKHCN ngày 02/7/2020


Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-BKHCN ngày 02/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020 (Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm).
Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:
1. Tên gọi nhiệm vụ: 2 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp theo Nghị định thư với CHLB Đức thực hiện trong năm 2020:
Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu tối ưu hóa hệ thống sản xuất và chuỗi giá trị Luồng tại Việt Nam.
Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ và thị trường cho sản xuất lúa gạo hữu cơ ở Đồng bằng sông Cửu Long.
2. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư. Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.
3. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.
4. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
5. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 03/9/2020.
Tệp đính kèm:
– Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020 (Quyết định số 1861/QĐ-BKHCN ngày 02/7/2020). Và Danh mục nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư đặt hàng bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020

Phòng Quản lý Khoa học.

 Lượt xem: 66

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172