Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định Số 3128/QĐ-BKHCN ngày 28/10/2019)


Cập nhật lần cuối vào 05/29/2020

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ KH&CN: Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 3128/QĐ-BKHCN ngày 28/10/2019), như sau:
Thực hiện Quyết định số 3128/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Tên gọi Nhiệm vụ
“Hoàn thiện công nghệ tiên tiến và thiết bị chế biến sâu quả bơ thành các sản phẩm có giá trị gia tăng cao” để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2020

2. Phương thức tuyển chọn
 tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Hồ sơ nhiệm vụ tuyển chọn
 được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

4. Nơi nhận Hồ sơ
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Thời hạn nộp hồ sơ
: Hồ sơ nhiệm vụ tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ).

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2019, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhấtngày 28 tháng 12 năm 2019.

Danh mục nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo tệp đính kèm.
Tệp đính kèm:
Quyết định số 3128/QĐ-BKHCN 28/10/2019 (.pdf)
Quyết định số 3128/QĐ-BKHCN 28/10/2019 (.doc)
Phụ lục Quyết định số 3128/QĐ-BKHCN 28/10/2019 (.doc)


Phòng Quản lý Khoa học HIU.

 Lượt xem: 186

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172