Chi cục Phát triển Nông thôn Bình Dương: Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ NCKH và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2019 (đợt 1)


Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương: về việc mời tham dự tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2019 (đợt 1) như FILE ĐÍNH KÈM:
1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm 01 bộ hồ sơ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu), toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong, gồm có các tài liệu sau:
– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao không có chứng thực (kèm theo bản chính để đối chiếu) của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
– Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B1-1-ĐON);
– Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2b-TMĐTXH);
– Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ  khoa học và công nghệ (Biểu B1-3-LLTC) và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có);
– Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN);
– Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài);
– Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có). (Biểu B1-5-PHNC);
– Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).

2. Hồ sơ cho vào phong bì, niêm phong, dán kín, ngoài phong bì ghi
a) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký tuyển chọn;
b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệmnhiệm vụ;
c) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

3. Thời hạn nộp hồ sơtrước 17 giờ, ngày 19 tháng 11 năm 2019.

4. Địa điểm nộp hồ sơSở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, Tầng 11, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Trường hợp nộp trực tiếp: vui lòng nộp tại: Quầy 11, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

 Lượt xem: 274

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172