Sở KH&CN TP.HCM: Thông báo tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng khung huấn luyện về năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo”


Phòng Quản lý Khoa học trân trọng chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở KH&CN thành phố Hồ Chí Minh về việc Tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng khung huấn luyện về năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo”​ như sau:
Nhằm xây dựng khung huấn luyện làm cơ sở cho việc xem xét các chương trình/nhiệm vụ hỗ trợ huấn luyện nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo của Sở Khoa học và Công nghệ và giúp các doanh nghiệp có thể tham khảo tự huấn luyện, đào tạo, áp dụng cho nội bộ đơn vị mình;

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
trân trọng kính mời Quý đơn vị tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng khung huấn luyện về năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo”.

Nội dung chi tiết theo Thông báo số 2517/TB-SKHCN ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về mời tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng khung huấn luyện về năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo

Địa chỉ nhận hồ sơ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở KH&CN TP.HCM
Số 263 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 39307203
Email
chicuc_tdc.skhcn@tphcm.gov.vn

Thời hạn nhận hồ sơ
từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2019
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng rất mong sự hưởng ứng tham của Quý đơn vị để phong trào Năng suất chất lượng của Thành phố ngày càng phát triển

Tài liệu đính kèm: 1._2517-TB-SKHCN.pdf

Phòng Quản lý Khoa học HIU.

 Lượt xem: 53

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172