ThS. Phạm Ngọc Dung – BM Quản Lý Dược


Thông tin chung


  • Đơn vị: Khoa Dược, Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
  • Địa chỉ: số 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú
  • Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Quản lý Dược, Khoa Dược
  • Email: dungpn@hiu.vn

Quá trình đào tạo 


  • Tốt nghiệp Đại học ĐHYD-TP.HCM 2008
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ ĐHYD-TP.HCM 2011

Quá trình công tác


  • 2013 – đến nay Giảng viên khoa Dược – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172