Chào mừng đến với Bộ môn Quản trị kinh doanh

Quản trị Kinh doanh là ngành học chuyên sâu về quản lý điều hành doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh quốc tế, marketing, tổ chức nhân sự, quản trị logistic chuỗi cung ứng… rất phù hợp với các sinh viên có đam mê kinh doanh, muốn trở thành một CEO, muốn tự khởi nghiệp thành công, muốn trở thành các chuyên gia về marketing, logistic hay tổ chức nhân sự, tổ chức sự kiện.

Cử nhân ngành Quản trị Kinh danh tại HIU có kiến thức nền tảng về quản trị doanh nghiệp, quản trị marketing, quản trị kế hoạch tài chính, quản trị nguồn nhân lực, quản trị về chiến lược kinh doanh. Có khả năng quản trị điều hành doanh nghiệp, tự khởi nghiệp, đàm phán thương mại, xây dựng kế hoạch kinh doanh, chiến lược kinh doanh. Ngoài ra, có đầy đủ kiến thức để học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành QTKD tại HIU hay liên thông với một số trường đại học khác trong và ngoài nước.

Đội ngũ giảng viên năng động, nhiệt huyết với công tác chuyên môn, đã tốt nghiệp từ các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước. Nhiều giảng viên đã từng là cán bộ quản lý có nhiều kinh nghiệm thực tiễn tại các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.

Điểm nổi bật

Tạo cho sinh viên có tư duy logic, năng động, tự tin, nhạy bén trong kinh doanh;
Có cơ hội việc làm rộng mở, có khả năng làm việc tại nhiều vị trí khác nhau trong doanh nghiệp hay các tổ chức kinh tế – chính trị – xã hội đa dạng;
Đào tạo và phát triển kỹ năng chất lượng cao, có khả năng thích nghi với môi trường làm việc chuyên nghiệp;
Có cơ hội học lên thạc sĩ, tiến sĩ và học liên thông với các trường đại học nước ngoài.

Cơ hội nghề nghiệp

Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập kinh doanh quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ngành QTKD là rất rộng lớn. Một số vị trí việc làm đang có nhu cầu cao.
Chuyên viên về kinh doanh, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên tiếp thị marketing, chuyên viên tổ chức nhân sự, tổ chức sự kiện, chuyên viên hành chính tổng hợp, thư ký giám đốc và nhiều vị trí công việc quản lý khác nhau;
Có khả năng trở thành CEO quản trị điều hành doanh nghiệp, tự khởi nghiệp, chuyên gia đàm phán thương mại, chuyên gia xây dựng kế hoạch kinh doanh, chiến lược kinh doanh;
Giám đốc doanh nghiệp, giám đốc tiếp thị, giám độc nhân sự, giám đốc kế hoạch chuỗi cung ứng;

Định hướng tương lai

Các chương trình học của chúng tôi sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội để bạn có được nền giáo dục tốt nhất. Bạn sẽ được học tập với cơ sở vật chất tân tiến nhất cùng các giảng viên giàu kinh nghiệm. Bạn sẽ được mở mang kiến thức thông qua phương pháp học dựa trên dự án kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Bạn cũng sẽ được hưởng nhiều lợi ích từ các mối quan hệ chặt chẽ của bộ môn với các đối tác doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Ngoài ra, chương trình thực tập sẽ là cơ hội giúp bạn sẵn sàng gia nhập môi trường làm việc thực tế ngay khi ra trường.

Chương trình cử nhân

Chương trình song bằng

Chương trình tiếng anh

Chương trình Liên kết

Cử nhân: Quản trị kinh doanh

2 năm – các môn nền tảng và 8 môn học tại HIU
2 năm – 16 môn tại Deakin.

Cử nhân: Quản trị kinh doanh

2 năm – 74 tín chỉ tại HIU
2 năm – 65 tín chỉ tại UTA.

Cử nhân: Quản trị kinh doanh

2 năm – 74 tín chỉ tại HIU.
2 năm – 240 tín chỉ tại NMIT (theo hệ tín chỉ của New Zealand).

Cử nhân: Quản trị doanh nghiệp

Chương trình Cử nhân Du học tại chỗ hệ chính quy
Toàn bộ chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh

Cử nhân: Quản trị kinh doanh

2 năm – 74 tín chỉ hoặc 3 năm – 104 tín chỉ tại HIU
2 năm – 204 tín chỉ hoặc 1 năm – 120 tín chỉ tại BHMS.

Mô tả các học phần của Chương trình đào tạo Đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình đào tạo Đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh với mã ngành 7340101 bao gồm các khối kiến thức sau: khối kiến thức giáo dục đại cương, khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (bao gồm kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và kiến thức chuyên ngành).
Nội dung các học phần trong chương trình đào tạo Đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh được trình bày cụ thể trong file: “NỘI DUNG HỌC PHẦN – CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH"

Mục tiêu đào tạo

* Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân Quản trị Kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn. Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh ở một số trường đại học có uy tín trên thế giới. Sau khi tốt nghiệp cử nhân Quản trị Kinh doanh, người học có thể làm việc với vị trí chuyên viên quản lý, tiếp thị, bán hàng và quản trị hoạt động tại các doanh nghiệp cũng như tiếp tục học Cao học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh ở Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và ở các cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

* Mục tiêu cụ thể (POs)
Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh có:
– Về kiến thức
PO1: Có kiến thức về chính trị, khoa học xã hội, toán – tin học – khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng nhằm cung cấp đầy đủ cho sinh viên kiến thức nền tảng cơ bản và kỹ năng mềm cần thiết cho các học phần khác của quản trị kinh doanh.
PO2: Có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về các lĩnh vực về quản trị, kinh tế, tài chính – kế toán và marketing cũng như khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng học được vào việc phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thực tế. Có kiến thức về khởi sự kinh doanh và quản trị điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Có kiến thức vận dụng các nguyên lý khoa học quản trị kinh doanh ứng dụng trong hoạt động thực tiễn
– Về kỹ năng
PO3: Kỹ năng thực hành từ cơ bản đến nâng cao trong các lĩnh vực về quản trị, kinh tế, tài chính – kế toán và marketing cũng như khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng học được vào việc phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thực tế.
PO4: Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý, lãnh đạo, tư duy, phản biện, sáng tạo, phát hiện và giải quyết vấn đề trong các lĩnh vực khác nhau của ngành. Sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong công việc chuyên ngành.
– Về thái độ, mức tự chủ và trách nhiệm
PO5: Có đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm xã hội, bảo vệ lợi ích cộng đồng.

* Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs)
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Kinh doanh, sinh viên đạt được yêu cầu sau:
– Kiến thức
PLO1: Hiểu các vấn đề cơ bản, nền tảng của xã hội liên quan đến Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, an ninh, quốc phòng.
PLO2: Áp dụng được những kiến thức cơ bản về pháp luật, tin học và ngoại ngữ một cách phổ thông trong xã hội và làm việc.
– Kỹ năng
PLO3: Có khả năng sử dụng các kiến thức cơ bản về quản trị và kinh tế học để nhân định, đánh giá và đưa ra một quyết định phù hợp về vấn đề liên quan trong công việc.
PLO4: Có khả năng sử dụng các kiến thức về thống kê, phân tích, dự báo kinh doanh để đánh giá dựa trên các tiêu chí, tiêu chuẩn thông qua việc kiểm tra và phê bình, đưa ra một phán quyết, nhận định về một vấn đề trong kinh doanh.
PLO5: Có khả năng sử dụng các kiến thức chuyên ngành về quản trị kinh doanh ở mức sáng tạo để giải quyết các vấn đề cụ thể trong kinh doanh của một doanh nghiệp.
PLO6: Có khả năng sử dụng các kiến thức chuyên ngành về Chiến lược kinh doanh, chiến lược nguồn nhân lực, Marketing, thương mại điện tử ở mức sáng tạo để xây dựng và vận hành một tổ chức kinh doanh có hiệu quả.
PLO7: Có khả năng vận dụng các kiến thức liên quan về quản trị tài chính, kế toán, thuế ở mức phát hiện và đánh giá để quản trị công ty có hiệu quả
PLO8. Có khả năng áp dụng các kiến thức về nghệ thuật lãnh đạo, về hành vi tổ chức, giao tiếp trong kinh doanh, tư duy biện luận ở mức sáng tạo để xây dựng mối quan hệ hiệu quả trong tổ chức và với các đối tác trong kinh doanh.
– Thái độ, mức tự chủ và trách nhiệm
PLO9. Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học ở mức sáng tạo để khởi nghiệp, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác. Đạo đức kinh doanh, Khởi nghiệp
PLO10. Có khả năng đánh giá các vấn đề liên quan đến đạo đức và trách nhiệm xã hội của bản thân và doanh nghiệp trong kinh doanh. Có Khả năng học suốt đời, xây dựng mục tiêu cá nhân với sự phát triển nghề nghiệp, Có khả năng quản trị sự thay đổi trong kinh doanh, vận dụng các phương pháp, các công cụ để tự nghiên cứu.
Mối liên hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT được cho trong Bảng 1.3. Có thể thấy rằng sinh viên có thể đạt được mục tiêu của CTĐT nếu đáp ứng được các chuẩn đầu ra của CTĐT.

* Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Trở thành Cán bộ quản lý trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế và các tổ chức khác;
Có khả năng tự tạo lập doanh nghiệp, tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh;
Có thể tự nâng cao trình độ để trở thành Cán bộ nghiên cứu, giảng viên về Quản trị Kinh doanh tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo hoặc cơ quan hoạch định chính sách kinh doanh.
100% sinh viên tốt nghiệp được giới thiệu việc làm.

Chương trình đào tạo

Đề cương chi tiết

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên năng động, nhiệt huyết với công tác chuyên môn, đã tốt nghiệp từ các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước. Nhiều giảng viên đã từng là cán bộ quản lý có nhiều kinh nghiệm thực tiễn tại các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.

  Giảng viên Chuyên ngành
1. TS. Trần Thị Nhinh Quản trị kinh doanh
2. ThS. Dương Văn Hợp Quản trị kinh doanh
3. TS. Hồ Ngọc Minh Kinh tế ngoại thương
4. ThS. Lê Thị Cẩm Tú Quản trị kinh doanh
5. ThS. Đỗ Thị Anh Phương Quản trị kinh doanh
6. ThS. Nguyễn Đăng Hạt Quản trị kinh doanh
7. ThS. Nguyễn An Phú Quản trị kinh doanh
8. ThS. Trương Hồng Chuyên Quản trị kinh doanh
9. ThS. Nguyễn Phước Bình Quản trị kinh doanh
10. ThS. Vũ Thị Lan Phượng Quản trị kinh doanh
11. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan Quản trị kinh doanh
12. ThS. Võ Thành Tín Quản trị kinh doanh

Tạp chí số 15 – tháng 2/2021

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang

Factors affecting the working motivation of Social Insurance's employee at An Giang province

Tác giả: Hoàng Mạnh Dũng*, Bùi Hồng Tràng

Full paper

Abstract

2. Ảnh hưởng của nền kinh tế ngầm đến lãi suất vay nợ của Chính phủ tại các quốc gia châu Á

The Impact of shadow economy on the interest rate on Government debt: Evidence from Asian countries

Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Như*, Lương Thị Thúy Hường

Full paper

Abstract

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

The factors affecting employees' motivation at Banking University of Ho Chi Minh city

Tác giả: Đào Lê Kiều Oanh*, Dương Thị Kim Anh

Full paper

Abstract

4. Xếp hạng các công cụ sản xuất tinh gọn: Trường hợp ngành sản xuất thép tại Việt Nam

Ranking the lean production tools: The case of steel industry in Vietnam

Tác giả: Nguyễn Văn Đại*, Nguyễn Lê Hoàng Thụy Tố Quyên

Full paper

Abstract

5. Vốn xã hội của người nông dân Khmer: Trường hợp nghiên cứu hợp tác xã nông nghiệp Evergrowth, tỉnh Sóc Trăng

Social capital of Khmer farmers: A case study of Evergrowth agricultural cooperative in Soc Trang province

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Nương*, Châu Ngọc Thảo Nguyên, Quan Minh Quốc Bình

Full paper

Abstract

6. Tác động của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến ý định theo đuổi công việc: Nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Influence of corporate social responsibility in job pursuit intention: Evidence from Ho Chi Minh city

Tác giả: Lê Đình Nghi*, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Từ Minh Khai, Trần Nguyên An, Trần Ngọc Thanh Thảo

Full paper

Abstract

7. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định

Factors affecting the performance of people’s creditfunds in Binh Dinh province

Tác giả: Đào Lê Kiều Oanh*, Nguyễn Tấn Định

Full paper

Abstract

8. Nghiên cứu thực trạng kiểm soát chất lượng chăn nuôi heo thịt theo VietGAPH tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Study on quality control for the pig husbandry in accordance with vietGAPH at Duong Minh Chau district, Tay Ninh province

Tác giả: Hoàng Mạnh Dũng1*, Dương Quốc Hoàng

Full paper

Abstract

9. Giải quyết nợ xấu của các tổ chức tín dụng tại Công ty Quản lý tài sản

Dealing with bad debt of credit institutions at Vietnam asset management company

Tác giả: Mai Thị Trúc Ngân*

Full paper

Abstract

Trong trường hợp quý độc giả muốn nhận bản Full paper, vui lòng liên hệ Ban Biên tập Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Tạp chí số 14 – tháng 1/2021

1. Nghiên cứu và phát triển mô hình Thương mại điện tử người dùng đến người dùng có kiến trúc phân tán

Study of decentralized customer-to-customer e-commerce model

Tác giả: Trần Mạnh Hà*, Trần Trung Dũng

Abstract

Full paper

2. Tác động sự đa dạng giới tính Hội đồng quản trị đến chính sách chi trả cổ tức: Bằng chứng nghiên cứu thực nghiệm các công ty niêm yết ở Việt Nam

The impact of gender diversity of board of management on dividend payment policy: The empirical evidence from listed companies in Vietnam

Tác giả: Nguyễn Minh Kiều*, Lý Trúc Trinh

Abstract

Full paper

3. Giải pháp giữ khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang của VNPT Thành phố Hồ Chí Minh: Thông qua kỹ thuật APT và HVM

Customer retention strategies using optical cable Internet services of VNPT Ho Chi Minh city: Through application of APT and HVM

Tác giả: Nguyễn Ngọc Duy Phương*, Nguyễn Thị Thúy Mai

Abstract

Full paper

4. Đo lường chỉ số SIPAS 2018 tại Ủy ban Nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Sipas indicator measurement at the people's committee of Bau Bang district, Binh Duong province

Tác giả: Hoàng Mạnh Dũng*, Nguyễn Thị Thanh Loan

Abstract

Full paper

5. Chất lượng dịch vụ và hành vi khách hàng: Trường hợp MyTV của VNPT tỉnh Tiền Giang

Service quality and customer behavior: The case study of MyTV of VNPT in Tien Giang province

Tác giả: Cao Minh Trí*, Lê Thị Thanh Kiều

Abstract

Full paper

6. Mô hình hệ thống quản lý KPIs dựa trên năng lực then chốt của giảng viên đại học Việt Nam định hướng giáo dục 4.0

Framework for key performance management system of Vietnamese University lecturers based on core competencies in the educational era 4.0

Tác giả: Trương Hồng Chuyên*, Đặng Thanh Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trần Thị Nhinh

Abstract

Full paper

7. Mối quan hệ giữa đồng sáng tạo trải nghiệm du lịch và sự trung thành của khách du lịch: Nghiên cứu tại Đồng bằng sông Cửu Long – Việt Nam

The relationship between co-creation tourism experience and the loyalty of tourists: Research in the Mekong Delta-Viet Nam

Tác giả: Hà Thị Thùy Dương*, Lê Thị Thanh Tuyền

Abstract

Full paper

8. Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ chữa bệnh bảo hiểm y tế đến sự hài lòng của người bệnh tại Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy

Impact of quality of medicine treatment service on satisfaction of patients at Nga Bay city medical center

Tác giả: Nguyễn Văn Định*, Vũ Thị Thanh Duyên, Cao Thị Sen, Nguyễn Tri Khiêm

Abstract

Full paper

9. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tiếp cận tín dụng của hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam

The determinants of rural credit in Vietnam

Tác giả: Võ Thị Ngọc Trinh*

Abstract

Full paper

Trong trường hợp quý độc giả muốn nhận bản Full paper, vui lòng liên hệ Ban Biên tập Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Kế hoạch đào tạo

  Biểu đồ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 Chi tiết
  Biểu đồ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 Chi tiết
  Biểu đồ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 (điều chỉnh HK 2 vì dịch Covid19) Chi tiết
  Biểu đồ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 Chi tiết
  Biểu đồ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 Chi tiết

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172