ThS. Lê Thị Cẩm Tú

Thông tin chung


 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Email: tultc@hiu.vn

Học vấn


 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Lincoln, Hoa Kỳ (2015-2016). GPA: 3.5
 • Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, Đại học Hoa Sen, Việt Nam (2010-2013). GPA: 3.28

Nghề nghiệp


 • Giảng viên, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (2016 – Nay)
 • Trưởng phòng chăm sóc khách hàng, Công ty Cổ phần Thiết Bị Công Nghiệp Huỳnh Long (2013-2016)

Nghiên cứu


 • Quản trị, Marketing, Hành vi người tiêu dùng, Thương mại điện tử..

Giảng dạy


 • Đại học: Marketing căn bản, Marketing Fundamentals, Marketing quốc tế, Quản trị Marketing, Quản trị bán hàng, Quản trị sản phẩm mới, Quản trị thương hiệu, Hành vi người tiêu dùng, Thương mại điện tử.

Công bố


Tạp chí:

 • Nguyễn An Phú, Lê Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thuỷ Tiên: Kết hợp RFID và Blockchain để xây dựng mô hình hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản tại đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Công Thương – Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ – Số 4 Tháng 3/2020: Trang 138-143, 2020.
 • Vũ Trực Phức, Trần Quang Cảnh, Lê Thị Cẩm Tú, Trương Hồng Chuyên: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của viên chức và người lao động tại Bảo hiểm xã hội tình Bà Rịa – Vũng Tàu. Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Số 11 – Tháng 03/2020: Trang 57–68, 2020.

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172