ThS. Nguyễn An Phú

Thông tin chung


 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Email: phuna@hiu.vn

Học vấn


 • Thạc sĩ Kinh doanh Thương mại, Đại học Western Sydney, Úc (2012-2014)
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM, Việt Nam (2007-2012)

Nghề nghiệp


 • Giảng viên, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (2019 – Nay)
 • Chuyên viên quan hệ đối ngoại, học vụ, Đại học Bach Khoa – Đại học Quốc gia TPHCM, (2018–2019)
 • Giảng viên Anh Văn, Trường Ngoại ngữ Không gian, (2016-2018)
 • Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8, (2015-2016)
 • Chuyên viên phát triển bền vững, Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TPHCM, (2014-2015)

Nghiên cứu


 • Nghệ thuật Lãnh đạo, Hành vi tổ chức, hành vi khách hàng, Logistics và chuỗi cung ứng.

Giảng dạy


 • Đại học: Nhập môn QTKD, Nghệ thuật lãnh đạo, Hành vi tổ chức, Hành vi khách hàng, Kinh tế vĩ mô, Quản lý Logistics và chuỗi cung ứng

Sở thích


 • Đọc sách, nghe nhạc

Công bố


Tạp chí:

 • Nguyễn An Phú – Hồ Thanh Phong (2018), Mô hình chuỗi giá trị logistics sử dụng Big data để đạt hiệu quả trong khai thác và nuôi trồng thủy sản tại đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Công thương ISSN: 0866-7756, số 16 – tháng 12/2018, 71-77
 • Nguyễn An Phú – Lê Thị Cẩm Tú – Nguyễn Thủy Tiên (2020), Kết hợp RFID và blockchain để xây dựng mô hình hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản tại đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Công thương (2020) ISSN: 0866-7756, số 14 – tháng 3/2020, 138 -143
 • Nguyễn Thị Thanh Thảo – Nguyễn An Phú – Trần Thị Nhinh – Đặng Thanh Tuấn – Trương Hồng Chuyên (2020), Những năng lực then chốt của giảng viên trong thời đại giáo dục 4.0, Tạp chí Công thương ISSN: 0866-7756, số 02 – tháng 2/2020, 197 – 202

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172