ThS. Dương Văn Hợp

Thông tin chung


 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
 • Chức vụ: Giảng viên, Phó Trưởng ngành Quản trị kinh doanh
 • Email: hopdv@hiu.vn

Học vấn


 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Năm cấp bằng: 2008
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Năm cấp bằng: 2000

Nghề nghiệp


 • Giảng viên, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (2016 – Nay)
 • Trưởng phòng Quan hệ doanh nghiệp – Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Vinatex TP.HCM, 2015
 • Trưởng Khoa Kinh tế – Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Vinatex TP.HCM, 2013
 • Trưởng phòng Kinh doanh – Công ty In tem Bưu điện VN, 2008

Nghiên cứu


 • Quản trị, Ứng dụng trong vận hành Thực hành kế toán chi phí vào trong lĩnh vực ngành may

Giảng dạy


 • Đại học: Quản trị Sản xuất; Quản trị Chất lượng; Quản trị Doanh nghiệp; Kinh tế doanh nghiệp;

Sở thích


 • Thể thao

Công bố


Tạp chí:

 • Dương Văn Hợp (2009), Tiết giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh, Tạp chí Kinh doanh & Sản phẩm số 14, trang 54-55

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172