ThS. Trần Thị Nhinh

Thông tin chung


  • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Địa chỉ: Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Email: nhinhtt@hiu.vn

Học vấn


  • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học quốc gia ILAN, Taiwan (2011 – 2013)
  • Kỹ sư Công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (2006 – 2010)

Nghề nghiệp


Nghiên cứu


  • Lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, Trách nhiệm xã hội, Quản trị tri thức, Hành vi tổ chức

Giảng dạy


  • Đại học: Quản trị học, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị thông tin môi trường kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, Phương pháp lãnh đạo, đạo đức kinh doanh

Công bố


Tạp chí:

  • Nhinh Thi Tran, Guan, Jyh Liang, Exploring the Business Strategy and Marketing of Coffee in Vietnam: A Case Study of Trung Nguyen, Annual international conference, 1-6, 2012
  • Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn An Phú, Trần Thị Nhinh, Đặng Thanh Tuấn, Trương Hồng Chuyên, Những năng lực then chốt của giảng viên trong thời đại giáo dục 4.0, tạp chí công thương, 2(197-202), 2020

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172