NGND.PGS.TS. Hồ Thanh Phong

Thông tin chung


 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: Tầng 24, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
 • Email: phonght@hiu.vn

Học vấn


 • Tiến sĩ Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Học viện Công nghệ Á Châu (AIT), Thái Lan (1995-1997)
 • Thạc sĩ Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Học viện Công nghệ Á Châu (AIT), Thái Lan (1992-1994)
 • Kỹ sư Cơ khí, Đại học Bách Khoa TPHCM (1978-1982)

Nghề nghiệp


 • Hiệu trưởng, Đại học Quốc Tế Hồng Bàng, 10/2018
 • Hiệu trưởng, Đại học Quốc Tế ĐHQG TP.HCM, 2007 – 2018
 • Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Đại học Quốc Tế ĐHQG Tp.HCM, 2008 – 2018
 • Phó Hiệu trưởng, Đại học Quốc Tế ĐHQG TP.HCM, 2004 – 2007
 • Phó Trưởng ban quản lý Khu CNC, Khu Công nghệ cao Tp.HCM, 2004 – 2007
 • Trưởng Ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2002 – 2004
 • Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp, Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM, 1999 – 2005
 • Phó Hiệu Trưởng phụ trách đào tạo, Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM, 1998 – 2002
 • Giảng viên, Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM, 1982 – 1992

Nghiên cứu


 • Tối ưu hóa trong hệ thống dịch vụ: giao thông, sân bay, bệnh viện
 • Các giải pháp cải thiện hoạt động Logistics của doanh nghiệp
 • Thiết kế chuỗi cung ứng cho các sản phẩm nông sản Việt Nam

Giảng dạy


 • Đại học: Xác suất & Thống kê; Vận trù học; Các kỹ thuật trong Hệ thống công nghiệp: Mô hình hóa và Mô phỏng, Kỹ thuật ra quyết định; Kỹ thuật điều độ trong sản xuất và dịch vụ; Quản lý sản xuất, Tư duy biện luận
 • Sau đại học: Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực, Hoạch định chiến lược, Tư duy biện luận, Thống kê trong kinh doanh, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Vận hành & quản lý chuỗi cung ứng, Hoạch định trong sản xuất và dịch vụ

Sở thích


 • Viết sách, nghiên cứu ứng dụng công nghệ AI trong đời sống xã hội

Công bố


Sách:

 • Xác suất & Thống kê trong Công nghiệp, H.T.Phong, Nhà xuất bản ĐHQG TP.HCM, 2003
 • Kỹ thuật Hệ thống, H.T.Phong, Nhà xuất bản ĐHQG TP.HCM, 2003
 • Kỹ thuật ra quyết định trong Công nghiệp và Hệ thống, H.T.Phong, Nhà xuất bản ĐHQG TP.HCM, 2003
 • Mô hình hóa và Mô phỏng Hệ thống Công nghiệp, H.T.Phong, Nhà xuất bản ĐHQG TP.HCM, 2003
 • Quản lý sản xuất, H.T.Phong, Nhà xuất bản ĐHQG TP.HCM, 2003
 • Vận trù học 2 – Mô hình ngẫu nhiên, H.T.Phong, Nhà xuất bản ĐHQG TP.HCM, 2003
 • Vận trù học 1 – Các mô hình tất định, H.T.Phong, Nhà xuất bản ĐHQG TP.HCM, 2002

Tạp chí:

 • Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Model for Supplier Evaluation and Selection for Oil Production Projects in Vietnam, MDPI Journal, C.N.WANG, H.T. TSAI, PHONG H.T, N.V.THANH, Y.F HUANG, 2020
 • Supplier selection criteria for textile and apparel companies – A case study in Vietnam, Journal of Asian Business and Economic Studies, MAI. N.T.N, PHONG H.T, 2019
 • Development of Questionnaire on Supplier Selection Criteria for Textile and Apparel Industry- A case study in Vietnam, International Journal of Supply chain Management, MAI. N.T.N, PHONG H.T, 2019
 • An analysis of software bug reports using machine learning techniques, SN Computer Science, HA T.M, SON L.T, SINH N.V, PHONG H.T, 2019
 • Criteria for Supplier Selection in Textile and Apparel Industry: A case study in Vietnam, Journal of Asian Finance, Economics and Business, MAI. N.T.N, PHONG H.T, 2019
 • Supply Chain Network Design A Case Study In Can Tho City, Tạp chí công thương Việt Nam, PHONG H.T, THINH V.P, TRANG L.T.K, ANH P.T, KIEU P.T , 2019
 • A holistics approach for the design and management of an agri-fresh produce supply chain: a literature review, Policies and sustainable economic development – Journal of economic development, KIEU P.T, PHONG H.T, Chandana Hewege, 2017
 • Improved Optical Flow Estimation In Wrong Way Vehicle Detection, Journal of Information Assurance and Security, PHONG H.T, SYNH H.V.U, LONG H.P, HA T.M, 2014
 • Using Goal Programming for Project Selection, Journal of Science and Technology-VNU, PHONG H.T, 2002
 • Phương pháp Tối Ưu hóa đa mục tiêu trong chọn lựa dự án đầu tư, Tạp chí Phát triển Khoa Học & Công Nghệ – ĐHQG Tp. HCM, 2002

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]