Phòng Quản lý Khoa học

Bộ TN&MT: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2020 (Đợt 2) theo Quyết định số 3216/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2019

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2020, Lĩnh vực: Chăn nuôi (theo Quyết định số 3937/QĐ-BKHCN ngày 27/12/2019)

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân […]

Bộ TN&MT: Thông báo lần 2 tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Quyết định số 2809/QĐ-BTNMT ngày 27/09/2019

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo lần 2 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá […]

Sở KH&CN An Giang: Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2020-2021

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh An Giang về việc Đề xuất nhiệm vụ khoa học và […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc CTTĐ cấp Quốc gia Mã số KC-4.0/19-25 (02 nhiệm vụ) theo Quyết định số 3695/QĐ-BKHCN ngày 10/12/2019

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ […]

Bộ Xây Dựng: Công văn số 462/TB-BXD ngày 11/12/2019 tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ theo Quyết định số 315/QĐ-BXD

Phòng Quản lý Khoa học kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Xây dựng: về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo nghị định thư với Australia theo Quyết định số 3658/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2019

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì […]

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Vật lý Trị liệu thường niên lần thứ 30 – 14/12/2019

Hội nghị Khoa học kỹ thuật Vật lý trị liệu là hoạt động thường niên, do Hội Vật lý trị liệu TP.HCM tổ chức. Đây là lần thứ 30 chương […]

Chuyên đề “Thể hiện giá trị bản thân” – Cơ hội và thách thức trong thời đại Công nghiệp 4.0

Chuyên đề “Thể hiện giá trị bản thân” Cơ hội và thách thức trong thời đại Công nghiệp 4.0———————————————–Nhằm trang bị cho sinh viên kỹ năng mềm và có thêm […]

Bộ KH&CN: Thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2020 theo Quyết định số 3639/QĐ-BKHCN ngày 04/12/2019

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc: tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện […]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172