BSCK1 Nguyễn Xuân Khanh

BSCK I. Nguyễn Xuân Khanh

Thông tin chung

 • Đơn vị: Khoa Y, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: 120 Hòa Bình, Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM
 • Chức vụ: Giảng Viên
 • Email: khanhnx@hiu.vn
Môn giảng dạy

 • Nội khoa

Học vấn


 • BSCK1 – Nội chung; 1996
 • Bác sĩ Y khoa; 1987

Kinh nghiệm công tác


 • 1987 – 2011: Ban quân y sư đoàn 367
  • Chủ nhiệm Quân y sư đoàn
  • Bệnh xá trưởng Sư đoàn
 • 2011 đến nay: Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng

Nghiên cứu


 • Đánh giá tác dụng của thuốc Tensiomin với Bệnh tăng Huyết áp

Kinh nghiệm giảng dạy


Giảng dạy môn triệu chứng, bệnh học và điều trị nội khoa tại Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng


RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172