ThS. Huỳnh Mỹ Tiên

Thông tin chung


 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Email: tienhm@hiu.vn

Học vấn


 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Delta International, Mỹ (2010-2011)
 • Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Việt Nam (2005-2009)

Nghề nghiệp


Nghiên cứu


 • Kinh tế

Giảng dạy


 • Đại học: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán thương mại, Nguyên lý thống kê, Quản trị nguồn nhân lực

Công bố


Tạp chí:

 • Mai Thị Trúc Ngân, Nguyễn Đỗ Bích Nga, Huỳnh Mỹ Tiên: Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên Khối Kinh tế Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Tạp chí Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo 472 (2): 22-28, 2020
 • Mai Thị Trúc Ngân, Nguyễn Đỗ Bích Nga, Huỳnh Mỹ Tiên: Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên Viện Kinh doanh và Quản lý Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Tạp chí khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 10: 1-16, 2019
 • Nguyễn Đỗ Bích Nga, Huỳnh Mỹ Tiên: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên Viện Kinh doanh và Quản lý Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Tạp chí khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 8: 51-60, 2019

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172