ThS. Lê Văn Cúp

Thông tin chung


 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Email: cuplv@hiu.vn

Học vấn


 • Thạc sĩ Việt Nam học, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (2013-2016)
 • Cử nhân Quản trị lữ hành và hướng dẫn viên du lịch, Đại học Quốc tế Hồng Bàng (2006 – 2010)
 • Cử nhân Quản trị nhà bếp và kỹ thuật chế biến thực phẩm
 • Chứng nhận Nghiệp vụ chế biến món ăn Việt Nam, Hội đồng cấp chửng chỉ nghiệp vụ du lịch Việt Nam, 2015
 • Chứng nhận Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Hội đồng cấp chửng chỉ nghiệp vụ du lịch Việt Nam, 2015

Nghề nghiệp


 • Giảng viên, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (2015 – Nay)
 • Trợ lý khoa Du lịch, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (2013 – 2015)
 • Thư ký khoa Du lịch, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (2010 – 2013)
 • Hướng dẫn viên Du lịch, Tự do, (2008-2010)
 • Phó Bí thư Liên chi hội trưởng hội sinh viên khoa du lịch, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (2007-2009)
 • Bí thư Đoàn khoa, UVBCH Đoàn trường, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (2012-2018)

Nghiên cứu


 • Văn hóa, Du lịch Việt Nam, Nhân lực trong ngành Du lịch

Giảng dạy


 • Đại học: Nghiêp vụ hướng dẫn, Tuyến điểm du lịch, Kỹ năng hoạt náo và tổ chức trò chơi trong du lịch, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Thiết kế và điều hành tour, Thuyết Minh Du lịch

Sở thích


 • Nấu ăn, thể thao, du lịch

Công bố


Khen thưởng:

 • Bằng khen của tỉnh An Giang trong 10 năm đóng góp phát triển kinh tế của An Giang (quyên góp xây nhà tình bạn) (2017)
 • Bằng khen của chủ tịch tỉnh An Giang trong công tác MHX (2009, 2012, 2013, 2014
 • Bằng khen TW Đoàn (2014)
 • Giấy khen ĐTNCSHCM – TP. HCM (2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
 • Giấy khen Hội sinh viên TP. HCM (2007,2008,2009)

Hội thảo:

 • Lê Văn Cúp, Bánh dân gian mang bản sắc văn hóa đến với du khách, Hội thảo khoa học: Du lịch thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp, Đại học Quốc tế Tp. HCM (2017)
 • Nguyen Thi Minh Phuong, Tran Thanh Trung, Le Van Cup, FACTORS AFFECTING TOURIST DESTINATION SATISFACTION – A STUDY IN HO CHI MINH CITY, VIETNAM

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172