ThS. Nguyễn Đỗ Bích Nga

Thông tin chung


 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Địa chỉ: Tầng 16, Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Email: ngandb@hiu.vn

Học vấn


 • Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Việt Nam (2012 – 2014)
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Quy Nhơn, Việt Nam (2006 – 2010)
 • Cử nhân Ngôn Ngữ Anh, Đại học Chu Văn An, Việt Nam (2017 – 2019)

Nghề nghiệp


 • Giảng viên, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, (2016 – Nay)
 • Giảng viên khoa Kinh tế Đại học Bình Dương, 2013 – 2015
 • Giảng viên Khoa Kinh tế trường TC Vạn Tường 2010 – 2013

Nghiên cứu


 • Kinh tế học, Kinh tế phát triển
 • Tài Chính – Ngân hàng – Bảo hiểm
 • Giáo dục

Giảng dạy


 • Đại học: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Thanh toán Quốc tế, Tài chính Doanh nghiệp, Chuyển đổi đầu vào cao học (Kinh tế Vi mô, Kinh tế Vĩ mô)

Sở thích


 • Đọc sách
 • Võ cổ truyền, Karate

Công bố


Tạp chí:

 • Nguyễn Đỗ Bích Nga, Huỳnh Mỹ Tiên, Các yếu tố ảnh hưởng Ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên Viện Kinh doanh và Quản lý trường Đại học Quốc tế, Tạp chí khoa học Đại học Quốc tế Hồng Bàng ISSN 2615 -9686 (2019) số 8: 51 -60
 • Mai Thị Trúc Ngân, Nguyễn Đỗ Bích Nga, Huỳnh Mỹ Tiên, Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập Sinh viên khối Kinh tế Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Tạp chí Giáo Dục –Bộ Giao dục và Đào tạo ISSN 2354 -0753 (2020) số 472 (kì 2- 2/2020: tr 22 -28
 • Mai Thị Trúc Ngân, Nguyễn Đỗ Bích Nga, Huỳnh Mỹ Tiên, Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập Sinh viên viện KInh doanh và Quản lý Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Tạp chí khoa học Đại học Quốc tế Hồng Bàng ISSN 2615 -9686 (2019) số 10: 1-16

Hội thảo:

 • Nguyễn Đỗ Bích Nga, Nâng cao chuỗi giá trị thanh long tại huyện Hàm Thuận Nam, BìnhThuận, Kỷ yếu hội thảo “Đổi Mới Công Tác Đào Tạo Sau Đại Học”, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, ngày 15/08/2014.

Giải thưởng:

 • Giáo viên dạy giỏi cấp Trường, tại trường Trung cấp Vạn Tường 2012
 • Bằng khen cá nhân có nhiều đóng góp theo quyết định số 18 – TCXIII/NHG
 • Danh hiệu Teacher Award 2019
 • Giấy Khen Cá nhân có nhiều đóng góp năm học 2018 -2019 – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Quyết định 541/QD HIU

RESERVE YOUR SEAT!

Fill In The Form Below To Reserve Your Seat Asap!

[contact-form-7 id="452" title="Reservation Form"]

Liên hệ chúng tôi ngay: 0938.69.2015 - 0964.239.172